Apples ambivalens

Apple Computer vil kalle neste OS-oppgradering for Mac OS 8, i stedet for Mac OS 7.x. Fordi Mac-lisensholderne kun har rett til Mac OS 7.x, tas dette som et signal om en tøffere linje fra Apple. Nå ventes det at Apple vil heve lisensprisene for Mac-kloneprodusentene.

Apple Computer vil kalle neste OS-oppgradering for Mac OS 8, i stedet for Mac OS 7.x. Fordi Mac-lisensholderne kun har rett til Mac OS 7.x, tas dette som et signal om en tøffere linje fra Apple. Nå ventes det at Apple vil heve lisensprisene for Mac-kloneprodusentene.

Apple Computer har i de siste månedene sendt ut ymse signaler om sin holdning til Mac-klonemakerne. Nylig lansert de seminarer der de skal vise Apple-maskiners fortreffelighet i forhold til Mac-klonene. Flere av Apples kontorer rundt i verden har vist en ganske aggressiv holdning overfor klonene. I Australia skal Apple ha "truet" forhandlere som også selger kloner.

Neste oppgradering av Mac OS, Tempo, som skal komme i juli vil få navnet Mac OS 8, i stedet for Mac OS 7.x. Fordi kloneprodusentene har lisensrettigheter kun til versjon 7.x, kan dette trekket få alvorlige konsekvenser for kloneprodusentene. Det ventes nemlig at Apple vil øke lisensavgiftene til mellom 100 og 1000 dollar pr. maskin avhengig av maskinkraft og konfigurasjon.

Dette kan gjøre at visse modeller blir uaktuelle å klone, og at noen klonemakere ikke vil overleve. I sin ytterste konsekvens kan hele Mac-klonebransjen forsvinne i løpet av få måneder.

Flere rapporter viser at kloneprodusentene har hjulpet Apple med å holde markedsandelene oppe for Apple som plattform, selv om Apple Computer har tapt. Det kan se ut som om Apple mener at kloneprodusentene stjeler salg som ville ha tilfalt Apple.

Les hva Jean-Louis Gassee, tidligere Apple-mann og nå toppleder i Be Inc som lager alternativt operativsystem for Apple-plattformen, jk21483437.htm>har å si om Apples holdning overfor klonemakere.

Til toppen