Apples nettoppdager kan bli bred standard

Apples "Rendezvous" lar Mac-en bruke enhver skriver uten konfigurering. Philips vil utvide bruken til IP-bevisste TV-er og musikkanlegg.

Apples "Rendezvous" lar Mac-en bruke enhver skriver uten konfigurering. Philips vil utvide bruken til IP-bevisste TV-er og musikkanlegg.

Apples teknologi "Rendezvous" er blitt omtalt som en viktig del av Mac OS X 10.2 (også kjent som Jaguar). Rendezvous åpner for at en node i et IP-nettverk automatisk kan oppdage annet utstyr og tjenester i et lokalnett basert på Internett-protokollen (IP).

En Mac kan oppdage en skriver og få den konfigurert automatisk, en server kan oppdage en PC og omvendt, en meldingsklient kan automatisk oppdage og være beredt til å sende meldinger til andre tilsvarende klienter, og så videre.

Hewlett-Packard, Lexmark og Epson har alle kunngjort at de vil legge Rendezvous inn i sine skrivere. Det innebærer at straks du kopler en av disse skriverne i nettverket, vil Mac-en kunne oppdage den og skrive ut til den.

Nettverket kan være alt fra vanlig eller trådløs Ethernet, til toveis koplinger som Firewire og USB., via trådløse Bluetooth forbindelser i det såkalte "personal area network". Med andre ord - kan du fysisk kople en Mac og en skriver, vil alle øvrige tilpasninger skje automatisk.

Apple bygger Rendezvous på åpne standarder gitt av Internet Engineering Task Force (IETF) innen kategorien "Zero Configuration Networking" eller "Zeroconf", og har igjen framstilt Rendezvous til IETF som forslag til ny standard.

Rendezvous innebærer at apparater må implementere spesiell funksjonalitet relatert til Internett-protokollen. De må kunne tildele adresser uten en DHCP-server, de må kunne oversette mellom navn og IP-adresser uten en DNS-server, og de må kunne lokalisere tjenester uten en katalogserver.

I september ble Rendezvous overgitt åpen kildekodefellesskapet. Det innebærer at teknologien vil ganske sannsynlig dukke opp i Linux, og kanskje også i Windows.

På Apple Expo i Paris i begynnelsen av september ble det kunngjort at også andre enn skriverleverandører ser potensialet i teknologien.

Philips ser for seg hvordan musikkanlegg og fjernsynsapparater kan tillempe Rendezvous, slik at man kan bruke IP-baserte forbindelser til å forenkle avspillingen av musikk fra MP3-spillere eller av bilder og video fra digitale kameraer.

Kameraet kan for eksempel være koplet direkte til en PC eller Mac, mens Mac-en og TV-en kommuniserer over et trådløst Ethernet, og alle forbindelsene vil være selvkonfigurerende. Philips bekreftet nylig at de regnet med å få sine første eksemplarer på Rendezvous-basert forbrukerelektronikk på markedet i løpet av 2004.

Overfor bedriftsmarkedet har databaseleverandøren Sybase markert seg med Rendezvous-støtte i Adaptive Server Enterprise 12.5 for Jaguar Server. Poenget er å automatisere oppdagelsen av klienter og konfigurering på serversiden.

Til toppen