Apps viktigere enn tale for mobiloperatørene

Enkelt å forstå hvorfor de er mot nettnøytralitet.

Apps viktigere enn tale for mobiloperatørene

Enkelt å forstå hvorfor de er mot nettnøytralitet.

En undersøkelse gjennomført av Economist Intelligence Unit på opprag fra det britiske advokatfirmaet Freshfields Brickhaus Deringer avdekker at applikasjoner («apps») vil bli mobiloperatørers viktigste inntektskilde i utviklede land innen tre år, skriver Financial Times.

I dag står taletrafikk for rundt 70 prosent av mobiloperatørenes omsetning i utviklede markeder. Undersøkelsen stadfester at tale vil utløse færre inntekter enn datatrafikk fra nedlastede applikasjoner innen 2013.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med ledere i mobiloperatører. De er bekymret over at det kan bli vanskelig å tilfredsstille det stadig økende kravet til mobil båndbredde, knyttet til sosiale tjenester, video, spill og så videre, med mindre de får anledning til å tjene mer på innholdet som formidles i deres nettverk og infrastruktur.

Den mest opplagte måten å løse dette på, er å innføre nye regler som gjør det mulig å ta seg betalt for å formidle noen tjenester raskere enn andre, særlig tjenester som spiser mye båndbredde.

55 prosent sier operatører bør ha anledning til å prioritere bestemte typer nettverkstrafikk, slik at de kan fakturere innholdsleverandører for prioritert innhold.

I dag er dette ikke tillatt. Bare 38 prosent av mobiloperatørene sier de støtter dagens ordning.

Flere mobiloperatører har uttrykt ønske om å kunne ta seg betalt av båndbreddeintensive tjenester som Youtube, blant dem France Telecom og Telefonica.

Holdningen til europeiske telemyndigheter har hittil vært avvisende til slike ønsker, med henvisning til prinsippet om nettnøytralitet.

Dette prinsippet krever at alt innhold må stilles likt.

For to uker siden fremmet Google og Verizon et felles forslag til nye kjøreregler innen bredbånd, der de krever unntak fra nettnøytralitet. Forslaget ber spesielt om at det må være tillatt for mobiloperatører å ta seg betalt for å prioritere innhold.

Blant innholdsleverandørene som avviser tanken om bompenger innen mobilt bredbånd er Facebook, Ebay, Skype og Amazon. Teleoperatøren AT&T mener derimot at forslaget til Google og Verizon utgjør et «fornuftig rammeverk».

I USA har plateselskapene, gjennom bransjeorganisasjonen RIAA, rykket ut til forsvar for tanken om å begrense nettnøytraliteten, ikke bare i mobile nett: De ønsker at bredbåndoperatører overvåker trafikken i sine nett og luker ut «illegal trafikk», altså piratkopiert innhold. De slutter seg til forslaget fra Google og Verizon, og ønsker at det utvides med incentiver som kan gjøre nettilbydere mer delaktige i kampen mot fildeling og piratkopiering, skriver nyhetstjenesten Cnet.

Flere undersøkelser antar at det vil komme en eksplosjon innen mobile applikasjoner. I mars spådde et uavhengig konsulentselskap, Chetan Sharma Consulting, at markedet for mobile applikasjoner vil overgå den globale omsetningen av cd-er innen 2012, nærmere bestemt 17,5 milliarder dollar mot 13,8 milliarder dollar.

    Les også:

Til toppen