Appsense får millioner for å erobre USA

Goldman Sachs blir medeier slik at den eventyrlige veksten i 2010 kan føres videre.

Appsense får millioner for å erobre USA

Goldman Sachs blir medeier slik at den eventyrlige veksten i 2010 kan føres videre.

Investeringsbanken Goldman Sachs, som nylig investerte 500 millioner dollar i Facebook, har kjøp en minoritetspost i britiske Appsense, en leverandør av løsninger for virtuelle arbeidsflater.

Produktene til Appsense gjør det mulig å tilby individuelt tilrettelagte arbeidsflater som kan aksesseres fra fritt valgt pc eller mobil klient. IDC anslår dette markedet til 1,5 milliarder dollar i 2010, og venter en økning til 2,5 milliarder dollar innen 2014. Andre aktører er Citrix, VMware, Microsoft og nederlandske RES Software. Appsense-løsninger kan brukes i miljøer som ellers satser på Citrix, VMware og Microsoft.

Appsense lar organisasjoner definere individuelt tilrettelagte virtuelle pc-er uten å oppbevare en fast virtuell maskin per bruker. Arbeidsflaten settes sammen av sentralt lagrede komponenter, det vil si operativsystem og virtualiserte applikasjoner. Den individuelle tilretteleggingen – kalt «personlighet» – gjøres ved at alle brukerinnstillinger, til operativsystem og alle applikasjoner, lagres sentralt. Løsningen gjør at personlige arbeidsflater kan oppbevares uten å lagre hundrevis av tilnærmet identiske kopier av operativsystem og applikasjoner. Prinsippet skisseres slik:

Ifølge Appsense vil kapitalinnstrøytingen gjøre det mulig for dem å videreføre den eventyrlige veksten de opplevde i 2010, da de blant annet økte omsetningen i USA med 150 prosent, og erobret kunder som British Telecom, ESPN, JPMorgan Chase og United Airlines. Andre selebre kunder er Broadcom, Citigroup, Vodafone, Volkswagen og Time Warner.

Globalt sett økte Appsense omsetningen med over 60 prosent og staben med over 40 prosent i 2010. Partnerskap ble inngått med blant annet Microsoft og McAfee. Det siste kvartalet har ordremengden økt med 80 prosent.

Appsense har i dag 300 ansatte verden over. Selskapet antar at de må øke med mellom 150 til 200 i løpet av det kommende året. I tillegg til rask vekst i Europa og USA planlegges en offensiv i Asia og Latin Amerika.

Til toppen