April-konferansen kan leses nå!

Den sjette internasjonale World Wide Web-konferansen (WWW6) avholdes i California 7.- 11. april. Mesteparten av det som skal presenteres, er allerede tilgjengelig.

Den sjette internasjonale World Wide Web-konferansen (WWW6) avholdes i California 7.- 11. april. Mesteparten av det som skal presenteres, er allerede tilgjengelig.

Innleggene kan leses, og du kan også legge inn kommentarer.

Konferansen tar for seg tre hovedområder: innhold, grensesnitt og teknologi. Det er kommet bidrag fra mange land.

På innholdssiden legges det mye oppmerksomhet på søkemetoder og effektiv utnyttelse av mediet. Noen innlegg presenterer nyutviklede hjelpemidler som også burde kunne spille en rolle her i landet. Et eksempel er WebTagger, en bokmerkingstjeneste for individer og grupper.

På grensesnittsiden presenteres blant annet tyske erfaringer med tilrettelegging av fjernarbeid for fysisk handikappede, også blinde.

På teknologisiden legger blant annet to polske forskere fram sitt arbeid med Java-basert sanntidsvideo på web.

Men dette er bare eksempler. Innholdsfortegnelsen er omfattende. Mange av innleggene er godt illustrert, og kan selv betraktes som små skritt i retning den rike multimediakulturen et flertall av forskerne forfekter.

Til toppen