År 2000 en ikke-sak for børsaktørene

Børsnoterte selskaper, aksjonærer, analytikere og Oslo Børs er offisielt lite interessert, eller totalt uinteressert i år 2000-problematikken.

Børsnoterte selskaper, aksjonærer, analytikere og Oslo Børs er offisielt lite interessert, eller totalt uinteressert i år 2000-problematikken.

digi.no har tatt kontakt med de største selskapene ved Oslo Børs og med flere av de store meglerhusene i Oslo. Vi har også snakket med børsene i Stockholm, København og Oslo.

Spørsmålene vi har stilt er hvilken informasjon selskapene gir til aksjemarkedet, hvor mye informasjon børsene ber om og hvor stor interesse problemstillingen har for analytikere og investorer.

Konklusjonen er at "år 2000-problemet" ikke oppfattes som noen stor sak i vurderingen av de børsnoterte selskapene.

Selskapene gir så lite informasjon som overhodet mulig, de opplyser også at verken analytikere eller aksjonærer er spesielt interessert i hva selskapet gjør i forhold til mulige problemer som følge av overgangen til et nytt årtusen.

Børsene i Skandinavia stiller meget små krav til hvor mye informasjon selskapene bør gi til aksjemarkedet, dersom de stiller slike krav i det hele tatt.

Analytikerene er jevnt over mindre interessert i problemstillingen, men mener at man vil merke økt fokus på problemet etter hvert som man nærmer seg årtusenskiftet.

Se forøvrig egne artikler om selskapene, analytikerene og børsene. Du finner dem i høyre marg.

Til toppen