År 2000-frykt demper SAP

SAP AG sier seg fornøyd med salgsutviklingen i Europa, og har god grunn til det, men selskapet bør se opp for en fallende tendens i det viktige, nord-amerikanske markedet.

SAP AG sier seg fornøyd med salgsutviklingen i Europa, og har god grunn til det, men selskapet bør se opp for en fallende tendens i det viktige, nord-amerikanske markedet.

SAP AG merker godt at kundene vegrer seg for å kjøpe inn nye, avanserte dataløsninger de sisten månedene før millennium-skiftet.


Tirsdag la selskapet frem tallene for andre kvartal - tall som viser at omsetningen vokste med 13 prosent til 1,26 milliarder euro sammenliknet med samme periode i fjor.

Fortjenesten i kvartalet sank imidlertid med syv prosent til 142 millioner euro, sammenliknet med fjorårets 152 millioner. Også resultatet før skatt falt med syv prosent - ned fra 268 millioner euro i andre kvartal i fjor til 248 millioner euro for samme periode i år.

På halvårsbasis ser omsetningstallene noe lysere ut for Walldorf-selskapet. Salget har så langt i år steget med 17 prosent til 2,34 milliarder euro - opp fra to milliarder blank i samme periode i fjor. Nettoinntektene viser likevel en fallende tendens - ned fire prosent fra fjorårets 250 millioner euro til 240 millioner euro for inneværende års seks første måneder.

- Vi er fornøyde med vår utvikling i Europa i første halvår, sier SAP-sjef Henning Kagermann, som under dagens resultatfremleggelse i Frankfurt sa at han regner med å nå sine budsjetterte mål for 1999 sett under ett. SAP, som konkurrerer med selskaper som blant andre Baan og PeopleSoft, venter at omsetning og resultat før skatt vil stige med 20 og 25 prosent i inneværende år - forsåvidt pent nok, men det betyr at SAP bare holder halve farten sammenliknet med tidligere år.

SAP opplyser at salget i Nord- og Sør-Amerika steg med med 11 prosent til 969 millioner euro i første halvår. I Europa økte omsetningen med 25 prosent til 1,15 milliarder euro, mens Asia/Stillehavsregionen steg med fem prosent til 214 millioner euro.

Til toppen