År 2000: Tro ikke på hvite riddere!

- Tiden er den største fienden. De andre er uvitenhet og likegyldighet, sier Erik Dambo som arbeider daglig med år 2000-problematikken.

Dambo er ansvarlig for forretningsutviklingen i Chase Software, som selger år 2000-kompetanse basert på verktøyene og metodene til Greenwich Mean Time.

- Folk har en tendens til å tro på hvite riddere, at leverandørene vil komme uoppfordret og tilby kjappe, enkle og fullstendige løsninger på problemet. Men det er veldig få som gjør som Microsoft, og oppretter et nettsted med en full oversikt over de generelle reglene som må følges for at programvaren skal kunne brukes slik at årtusenskiftet ikke byr på alvorlige problemer.

Dambo poengterer at nettstedet til Microsoft gir generell veiledning. Å gjøre selve jobben krever mye innsats. For dem som ikke kan eller vil ta på seg alt dette på egen hånd, viser Microsoft til Greenwich Mean Time, altså til nettopp det Dambo byr på.

Daglig leder i Chase, Arthur Wilhelmsen, peker på at selv om BIOS-oppgradering er en forholdsvis enkel sak - så enkel at den håndteres automatisk av Greenwich-produktet Check 2000 - har ennå ingen PC-leverandør varslet sine kunder om faren ved at PC-ens innerste ikke fikser overgangen til år 2000, enn si tilbudt noen brukervennlig oppgradering.

Dambo ser ikke for seg det store smellet på nyttårsaften 1999, og han er mer redd for å ta toget enn for å fly.

- Blant de store er det hittil bare KLM som har innstilt alle sine ruter ved årtusenskiftet. Hovedårsaken er at de er skeptiske til om infrastrukturen i enkelte land er i orden.

Havner han på sykehus, er det ikke år 2000-problemene som vil skape eventuell angst.

- Jeg har arbeidet en god del overfor Rogaland fylkeskommune, og kjenner forholdene ved Sentralsykehuset i Rogaland. Der har de god kvalitetskontroll, og de gjør de riktige tingene.

Det riktige er å ta ansvaret selv, og å gjøre det .

- I vanlige dataprosjekter har du ubegrenset med tid. Med år 2000 spiser du hver dag av den tiden som er igjen. Tett opp til fristen vil det bli veldig trangt på oppløpet. De som er seint ute vil rett å slett ikke nå fram.

Dambo understreker at dataproblemene ved årtusenskiftet dreier seg om infrastrukturen i det norske samfunnet. De store selskapene og organisasjonene er på gang, og kan tenkes å få orden på sine egne systemer. Han er mer bekymret for de små, og for ringvirkningene som problemene hos de små kan skape oppover i leveringshierarkiet.

- Mange store bedrifter er avhengig av underleverandører. Fører år 2000-problemet til forsinkede leveranser hos et mindretall av disse, hjelper det ikke at storbedriften har fått orden på sine interne systemer. De må også bidra til at helheten i systemet fungerer. NHO og bankene er blant dem som ikke har skjønt dette. Telenor derimot, tester alle leddene i kjeden: Alt som kommer inn, alt som skjer internt, og alt som går ut.

Dambo satt i Stortinget på tirsdag og lyttet til debatten om IT-politikken og år 2000.

- Jeg har ett spørsmål til Sponheim: Hvem skal bemanne og lede År 2000-kontoret? Det er viktig at det blir en med faglig tyngde og politisk autoritet, på nivå med den tidligere Philips-sjefen som har tatt på seg ansvaret for det tilsvarende organet i Nederland.

digi.no har sendt spørsmålet videre til den politiske ledelsen i Næringsdepartementet. Og vi venter på svaret, like spent som hele bransjen.

Til toppen