År og dag til lavere SMS-priser

Teletopia-sjef Robert Hercz har lovet halverte SMS-priser. Nå går det mot en langvarig klagerunde.

Teletopia-sjef Robert Hercz har lovet halverte SMS-priser. Nå går det mot en langvarig klagerunde.

Robert Hercz og hans Teletopia AS har i over tre og et halvt år slåss med Telenor om å få sende SMS-meldinger over deres nett.

Hercz lover SMS-meldinger til rundt 50 øre stykket, men ikke hold pusten - nå går det mot nye, langdryge runder.


I vinter avsa Samferdselsdepartementet en endelig dom mot Telenor - Hercz skulle få tilgang. Men vedtaket sa lite om pris og Telenor la da også et lite fristende tilbud på bordet til Hercz.

Les også:

165 millioner kroner i en engangsavgift for å få tilgang til Telenors kunder og rundt én krone per melding, forteller Hercz. Én krone per melding er hva mobiltelefon-eiere betaler til Telenor i dag. Telenor vil med andre ord ikke gi Teletopia hverken noen volumrabatt eller marginer å leve av.


Partene har derfor bedt Post- og teletilsynet om å megle i saken. Men Hercz har i realiteten bedt tilsynet om å bestemme prisen, for Telenor kommer neppe til å frafalle sitt hele sitt krav.

- Å forhandle om størrelsen på en engangsgift er bortkastet tid - dette er en fiktiv avgift som ingen andre i tele-Norge noen gang har blitt presentert for. Vi skal selvfølgelig ikke som eneste teleselskap i Norge betale noen engangsavgift, og vi skal heller ikke ha tilgang til deres kunder. Teletopia skal selv skaffe seg sine egne kunder. Vi skal helt enkelt ha tilgang til deres nett og det har Samferdselsdepartementet allerede sagt ja til, sier Teletopia-sjefen til digi.no.

Hercz håper derfor at Telenor dropper kravet. Han mener at hans krav om tilgang til Telenors mobilnett er det samme som at for eksempel Tele2 tilbyr en tjeneste til Telenor-kunder der man kan slå 1502 og bruke Tele2. Tele2 har ikke betalt noen engangsavgift.

Hvis Telenor fremdeles krever en engangsavgift, regner Hercz at tilsynet benytter sin myndighet og fastsetter en prisavtale fordi meglingen ikke vil føre frem.

Arne Litleré, underdirektør i markedstilsynsavdelingen i Post- og teletilsynet forteller at tilsynet "av prinsipp ikke kommenterer meglingssituasjoner".


Litleré vil heller ikke anslå hvor mye tid tilsynet eventuelt vil bruke på å utforme et forslag til hva Telenor kan ta betalt for bruken av sitt "SMS-nett".

Tilsynet får uansett neppe siste ord i laget: Med et så stort sprik mellom partene, vil etter alt å dømme tilsynets avgjørelse nesten uansett utfall bli anket til teleforvaltningen og så kanskje til Samferdselsdepartementet.

Skal en avgjørelse gjennom alle tre instansene, vil kalenderen minst vise 2003 før det eventuelt kan bli så billig å sende tekstmeldinger som Robert Hercz og Teletopia ønsker.

Til toppen