Arbeiderpartiet gir seg på MP3-lov

Det kunne se ut som Stortinget ville si nei til loven mot MP3-kopiering, men nå har Ap snudd.

Det kunne se ut som Stortinget ville si nei til loven mot MP3-kopiering, men nå har Ap snudd.

digi.no skrev i februar om et flertall på Stortinget som ville åpne for friere MP3-kopiering i den norske versjonen av det såkalte Infosoc-direktivet. EUs forslag vil gjøre det forbudt å kopiere CD-er man har kjøpt om til filer man kan bruke på sin MP3-spiller - hvis CD-en har en kopisperre som må brytes.

Stortinget må si ja eller nei - og man har aldri sagt nei til et EU-direktiv før.

Flere partier raslet med sablene, men nå ser det ut som man har innsett at man må si ja.

Frps mediepolitiske talsmann og saksordfører for åndsverkskomiteen, Ulf Erik Knudsen vil videreføre dagens rett til såkalt privat kopi, selv om det betyr at man må bryte kopisperrer. FrP får støtte fra både SV og Ap og har dermed et flertall til å nedstemme regjeringspartiene.

digi.no belyste den gang trusselen om at Stortinget ved en slik beslutning kan gå inn i en tung konflikt med EU.

Knudsen på sin side mente Stortinget har en rimelig frihetsgrad til å justere EU-direktivene med lokal utforming.

Men avdelingsdirektør Bengt Hermansen i Kultur- og kirkedepartementet er ikke fullt så optimistisk. Han mener forbudet mot kopiering av lovlig kjøpt musikk er en helt klar klausul i EU-direktivet, som vil strid mot at Stortinget åpner for friere kopiering.

- Slik jeg ser det er det nå snakk om å vedta eller ikke vedta direktivet. Går vi inn for friere kopiering, sier vi i prinsippet nei til EU-direktivet, sa han i februar til digi.no.

Nå har også AP øyensynlig kommet på andre tanker, og selv EU-motstander Trond Giske bøyer seg for EU-direktivet.

- Vi må ha regler som er fornuftige og samtidig innenfor EU-direktivet, sier Giske i dag til Aftenposten.

Han tilføyer at det er lite sannsynlig at Arbeiderpartiet vil ta dissens i forhold til EU-direktivet.

Høring om loven i Stortinget kommer opp 6. april, og kulturkomiteen skal avgi innstilling 26. april.

Til sammenligning har Sverige lagt seg på en streng linje, som fikk et tilsvarende lovforslag lagt fram i midten av januar. All nedlasting og kopiering av filer man ikke eier blir forbudt i Sverige fra 1. juli. Svenskene valgte også å forby salg av programvare som bryter kopisperrer på for eksempel DVD- eller CD-plater.

Til toppen