Arbeidsflyt inn i utviklingsmodell

Microsoft annonserte denne uken en komponent for arbeidsflyt som en del av selskapet programmeringsmodell, WinFX.

Arbeidsflyt inn i utviklingsmodell

Microsoft annonserte denne uken en komponent for arbeidsflyt som en del av selskapet programmeringsmodell, WinFX.

Arbeidsflyt handler om trinnvise prosesser, noe som ikke minst er utbredt i næringslivet. Når et dokument utarbeides, skal det kanskje innom flere personer for redigering og godkjenning, før det endelig kan anses som ferdig og eventuelt publiseres eller lagres. En tilsvarende prosess kan gjelde innen for eksempel programvareutvikling, hvor personer med forskjellig ansvarsområder skal bidra i tur og orden, men det kan like godt være snakk om oppgaver som en eneste person skal gjøre i en viss rekkefølge, kanskje avhengig av resultatet av den forrige oppgaven.

Denne uken annonserte Microsoft at selskapet planlegger å bygge inn støtte for arbeidsflyt i en rekke av selskapets produkter, inkludert Office «12»-produktene, Dynamics-produktene og BizTalk Server. Dette skal gjøres ved hjelp av Windows Workflow Foundation (WWF), som vil bestå av en «arbeidsflytmotor», en programmeringsmodell og et sett med verktøy som også tredjepartsutviklere kan ta i bruk for å gi sine produkter støtte for arbeidsflyt. WWF vil inngå som en nøkkelteknologi tilgjengelig for utviklere gjennom programmeringsmodellen WinFX, som også består av Windows Presentation Foundation og Windows Communication Foundation.

WWF skal kunne støtte en lang rekke arbeidsflytscenarier, inkludert arbeidsflyten i brukergrensesnitt, dokumentorientert arbeidsflyt, menneskelig arbeidsflyt, sammensatt arbeidsflyt for serviceorienterte applikasjoner, arbeidsflyt drevet av forretningsregler og arbeidsflyt for systemadministrasjon.

Klikk på bildet for å se hele

– WWF er en veldig viktig teknologi for Office «12», fortalte Steven Sinofsky, senior visepresident med ansvar for Office hos Microsoft. – WWF gir oss muligheten til å legge til ny funksjonalitet, slik som ECM (Enterprise Content Management) og skjemaprosessering, til Office System.

Den første betautgaven av WWF er nå tilgjengelig for utviklere. Endelig lansering vil skje i samme tidsrom som Windows Vista og Office «12» lanseres, det vil si i andre halvdel av 2006.

En versjon av BizTalk Server som planlegges i 2007, omtrent samtidig som Longhorn Server, skal ta i bruk WWF for å forbedre støtten for integrasjon mellom applikasjoner, forretningspartnere og administrasjon av forretningsprosesser. Fundamentet vil også benyttes på tvers av de framtidige forretningsorienterte produktene som skal gis ut under navnet Microsoft Dynamics. Dette gjelder blant annet Dynamics AX og Dynamics CRM, tidligere kjent som henholdsvis Axapta og Microsoft CRM.

Mer om WWF finnes på denne siden

Til toppen