- Arbeidsgiverne må skjerpe seg

Direktør i jobbsøkertjenesten Jobline, Bjørn Jarl, mener arbeidsgiverne må skjerpe seg på flere områder, skal de klare å skaffe og holde på de rette menneskene.

Direktør i jobbsøkertjenesten Jobline, Bjørn Jarl, mener arbeidsgiverne må skjerpe seg på flere områder, skal de klare å skaffe og holde på de rette menneskene.

Direktør i Jobline, Bjørn Jarl, skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv at trenden er åpenbar; Internett som medium begynner å skaffe seg fotfeste som fremtidens arena for jobbskifter og karriereutvikling.

- Det å ansette de rette menneskene blir stadig mer kritisk som følge av at kunnskapsbedriftene bidrar med en stadig større del av den totale verdiskapningen. Kunnskapssamfunnet er her, og bedriftenes konkurransekraft baserer seg ikke lenger på hvor fort maskinene kan produsere, men fremstår som summen av de ansattes kompetanse, skriver Jarl.

- Bedriftene må skjerpe seg betydelig i arbeidet med å finne de rette menneskene, hevder han.

- Internett som medium har lokket frem titusenvis av attraktive arbeidstakere både for norske og utenlandske bedrifter. Alle er kanskje ikke ute etter jobb straks, men overvåker markedet i tilfelle drømmearbeidsgiveren dukker opp med drømmejobben.

Jarl skriver videre at for arbeidsgiveren kan den nye trenden være en ubehagelig situasjon når det gjelder vissheten om at egne ansatte kanskje ligger ute på Internett med CV-ene sine, eksponert for nye jobbtilbud. Da må norske arbeidsgivere innse følgende: De ansattes deltakelse på nettet skyldes ikke nødvendigvis at de ønsker seg bort, men at de ønsker å følge med.

- Man kan bli forarget over at de ansatte byr seg frem på nettet, eller man kan akseptere det. Det er best å venne seg til det fortest mulig. Internett er i ferd med å skape et langt mer dynamisk arbeidsmarked hvor det å velge de rette og ta vare på dem stadig blir viktigere.

Jarl tror ikke det er grunn til bekymring med tanke på hyppige jobb-bytter. - Det vil også i fremtiden se dårlig ut på en CV med korte opptredener ved en rekke arbeidssteder, og jeg er overbevist om at markedet her vil finne en sunn balanse, slik at det oppstår en god rotasjon til beste for alle.

Bjørn Jarl sier til digi.no at arbeidsgiverne må skjerpe seg for å klare å holde på sine ansatte.

- Store bedrifter med sterke fagforeninger i ryggen har ikke så store muligheter til å være dynamiske på lønn, men kan i stedet tilby såkalte "myke frynsegoder", slik som barnehage og vaskehjelp. Små bedrifter kan være dynamiske på lønn, sier Jarl.

Han tror at arbeidsgivere i dag ser på arbeidstakere som produkter, men mener det vil skje en utjevning. Ifølge Jarl handler det, fra arbeidsgivernes side, om å vise respekt. Og han understreker igjen at de må akseptere at arbeidstakerne legger ut sine CV-er på nettet.

- Arbeidsgiverne må rett og slett tilby den beste arbeidsplassen, sier han.

Jarl er overbevist om at arbeidsgivere og arbeidstakere, som et resultat av koblingen mellom Internett og moderne databasetemetodikk, stadig oftere vil oppleve at det er "drømmearbeidsgiver" som finner "drømmearbeidstaker".

- For arbeidsgiveren er det viktigste å få en kvalitativ og god søkermasse hvorfra en kan velge den rette til jobben. At de beste jobbsøkerne finnes på Internett er noe stadig flere personalsjefer og rekrutteringsfirmaer oppdager, uttalte kandidatansvarlig i Jobline, Stein-Erik Myhre, nylig til digi.no.

Han sa samtidig at jobbsøkertjenester på nett er blitt et viktig element i "marketing mixen" sammen med tradisjonelle avisannonser, når en skal nå ut til de rette kandidatene.

Til toppen