Arbeidsgruppe for raskere PCI

PCI SIG Steering Committee støtter nå opprettelsen av en arbeidsgruppe som skal utforske de forskjellige mulighetene som finnes for en raskere utgave av PCI-bussen. Gruppen vil først ta for seg PCI-X.

PCI SIG Steering Committee støtter nå opprettelsen av en arbeidsgruppe som skal utforske de forskjellige mulighetene som finnes for en raskere utgave av PCI-bussen. Gruppen vil først ta for seg PCI-X.

Arbeidsgruppen som PCI Special Interest Group (SIG) ønsker å opprette, vil etter å ha studert blant annet PCI-X i 45 dager, komme med anbefalinger angående PCI-X og kravene til en raskere PCI-spesifikasjon. Med grunnlag i disse anbefalingene kan PCI SIG Steering Committee komme til å be arbeidsgruppen fortsette arbeidet med å utvikle en slik spesifikasjon. I tilfelle vil utviklingen følge PCI SIGs normale prosess for gjennomgang og godkjennelse.

Spesifikasjonen for PCI-X er utviklet av Compaq, HP og IBM og er bakoverkompatibel med dagens PCI-systemer. Hvis PCI SIG får fortgang i prosessene forbundet med utviklingen av en raskere PCI-buss, er det sannsynlig at PCI-X kun vil huskes som en spesifikasjonen som gjorde at PCI SIG innså at det var på tide å komme med noe nytt...

Til toppen