Arbeidsløse IT-folk får grille Stoltenberg

På New Monday-nettverkets høstsamling skal Jens Stoltenberg forklare hvordan arbeidsløse IT-folk kan komme seg ut av gjørma.

På New Monday-nettverkets høstsamling skal Jens Stoltenberg forklare hvordan arbeidsløse IT-folk kan komme seg ut av gjørma.

I våres ble det dannet et eget nettverk for arbeidsløse IT-folk i regi av Den Norske Dataforening, New Monday. Nettverket fikk raskt 700 medlemmer, hadde sin første samling i juni. Den andre samlingen, New Monday: "Omstilling og muligheter", arrangeres i Oslo 1. september.

Poenget med samlingen er å oppdatere arbeidsledige IT-folk om hvilke muligheter som tross alt finnes.

– At tusenvis av IT-folk er arbeidsledige er leit for den enkelte, men en katastrofe for Norge. IT-kompetanse er ferskvare. Uten jevnlig "vedlikehold" forvitrer raskt de investeringer A/S Norge har gjort i oppbyggingen av kunnskapssamfunnet, sier nettverkets leder Ole Johnny Solberg.

Derfor temaet for den nye samlingen, som skal både orientere og inspirere i en situasjon der det er lettere enn ellers å gi etter for negative tanker.

For fem år siden var mangelen på IT-folk det store gjennomgangstemaet i den offentlige debatten om arbeid og utdanning. Nå er den samme kompetansen tilsynelatende overflødig og heller til bry enn til nytte. I sin innledning skal statsministerkandidat Jens Stoltenberg uttrykke sine tanker om denne nye formen for arbeidsledighet.

Solberg håper at Stoltenberg ikke skal dra tomhendt fra samlingen, men tilføres innsikt i hvor landet ligger i en bransje som ikke har den største tillit til myndigheter og politikere.

– At han stiller opp, tar vi som et signal om at vi blir tatt på alvor, sier Solberg til digi.no. – Salen vil være full av oppegående og erfarne mennesker som tilfeldigvis er uten arbeid. Vi håper å få presentert politiske tiltak for å stimulere til nyskapning og vekst.

Når Stoltenberg er ferdig, vil fokuset på samlingen dreies mot hva den enkelte kan gjøre selv. Gründerskolens gründer Lars Monrad-Krohn vil fortelle om Forskningsparkens nye gründerpriser.

– Vi har en tett dialog med Monrad-Krohn. Vi har opprettet en egen arbeidsgruppe for å hjelpe vordende gründere, og vil fortsette med å bygge opp et godt støtteapparat rundt nyskapning.

Solberg er opptatt av at IT-kompetanse er utpreget ferskvare som trenger oppdatering for ikke å råtne.

– Derfor vil Renny Bakke Amundsen orientere om det nye europeiske kompetansebeviset EUCIP [uttales "jusipp"]. Det er en ny EU-standard for sertifisering av IT-profesjonelle, på samme måte som Datakortet for den mer folkelige datakunnskapen. Den omfatter kurs, eksamener og sertifikater, med oppdatering, ajourføring og tilpasning av kompetanse til markedet. Vi arbeider for at elementer av EUCIP skal få status som AMO-tiltak [arbeidsmarkedsopplæring] slik at de kvalifiserer til offentlig støtte.

Ellers omfatter programmet en solskinnshistorie fra den norske hverdagen. For et år siden var Marianne Johansen fristilt alenemor uten oppsparte midler. I dag har hennes bedrift Anima IT seks ansatte. Johansen forteller selv hva som har skjedd.

Til toppen