Arbeidstid teller mer enn lønn

Unge akademikere foretrekker fleksibel arbeidstid framfor høy lønn, viser en undersøkelse.

Unge akademikere foretrekker fleksibel arbeidstid framfor høy lønn, viser en undersøkelse.

Universum Communications kjører hvert år en undersøkelse blant gruppen «Young Professionals» i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Undersøkelsen gransker arbeidsaktive akademikere mellom 20 og 40 år som har vært ute i arbeidslivet i opptil ti år. I alt 3 083 unge akademikere med bakgrunn innen fagene økonomi, teknologi og data/IT har besvart undersøkelsen som ble avsluttet i fjor høst.

Nokså oppsiktvekkende rangerte de norske respondentene fleksibel arbeidstid som var viktigst. Lønn kom først på fjerde plass.

I Sverige, Finland og Danmark kom derimot lønn på første eller andre plass.

Markedsansvarlig Carlo Duraturo i Universum Communications tror ikke at nordmenn ikke er opptatt av lønn. Han tolker undersøkelsen dit hen at norske lønnsbetingelser har blitt så bra at akademikerne legger større vekt på andre goder.

Tall fra IKT-Norge viser at en seniorkonsulent med tre til fem års erfaring i snitt tjener mellom 500 000 og 550 000 kroner.

    Les også:

Nordmennene tenkte annerledes i fjor. Da lønnsutsiktene ikke var så gode, ble lønn rangert på topp også i Norge.

Undersøkelsen definerer fleksibel arbeidstid med mulighet for å bestemme om man vil jobbe hjemmefra eller på kontor. Planlegge egen tid. Ikke måtte forholde seg til fast start og slutt på en arbeidsdag. Kunne være i stand til å tilpasse arbeidstiden i forhold til løpende arbeidsoppgaver. Og å slippe å rapportere hva man gjør.

Etter fleksibel arbeidstid, rangerte de norske akademikerne inspirerende arbeidskolleger, utfordrende arbeidsoppgaver og deretter konkurransedyktig lønn.

Til toppen