BEDRIFTSTEKNOLOGI

Arbeidstilsynet: - Fjernarbeid kan gi folk større kontroll

- Vi fikk løst problemet med at folkene våre i Nordland hadde for lite å gjøre, mens de i Troms var overarbeidet. Vi fikk til en ordning der folkene i Nordland kunne arbeide med saker for Troms uten å pendle, sa Wiggo Knutsen i Arbeidstilsynet under IT-Tinget i Ålesund.

Eirik Rossen
4. sep. 1997 - 15:54

- Når det gjelder fjernarbeid er arbeidsmiljø viktigere enn den økonomiske virkningen. Det bør oppfattes som en frihet til å gi folk en arbeidssituasjon der de har større kontroll over livet sitt, sier Wiggo Knudsen, sjef for personalseksjonen i Arbeidstilsynet.

Informasjonsteknologiske hjelpemidler har et stort potensial, mener Knudsen. Blant annet at flytting ikke blir nødvendig.

Men han advarer at de også kan slå negativt ut. Knudsen tar utgangspunkt i den opprinnelige latinske opprinnelsen til ordet "kompani".

- Det stammer fra "cum pania", det vil si den man spiser brødet sitt sammen med. Fjernarbeid kan bety å bryte av sosiale forbindelser med en rekke betydninger for arbeidssituasjonen, som trøst, opplæring, kontakt med fagforening osv. Fjernarbeid gjør at du mister kontroll over en del faktorer.

Knudsen peker på at konflikter som har oppstått hittil med de forholdsvis begrensede norske forsøkene med denne type arbeid har latt seg løse innenfor rammen av det eksisterende lovverket.

- Det er påbegynt et arbeid med spesielle forskrifter for fjernarbeid. Det må selvfølgelig gå videre. Jeg har tillit til at det er tilstrekkelig fornuft, ærlighet og god vilje hos begge sidene i arbeidslivet til å være trygg på at problemer fortsatt vil løses underveis og at frivillighet oppfattes som en selvsagt ting.

Knudsen mener at problemene vil komme for alvor dersom arbeid som er uavhengig av gegrafisk tilstedeværelse sprenger rammene for det vanlige arbeidslivet slik vi kjenner det i dag.

- Vi kan tenke oss en situasjon der selvstendige næringsdrivende overtar det som før var faste jobber. En annen utvikling kan være når fjernarbeid internasjonaliseres, slik vi allerede i dag ser i IT-bransjen i forbindelse med rutinepregede programmeringsoppgaver. Her rekrutteres for eksempel indere som arbeider for lav lønn i India og som bruker datanettet til å levere arbeidet sitt til ledelsen i Norge. Dette kan komme til å vokse fort.

Knudsen peker på den vesentlige rollen etablerte forhold i arbeidslivet vil spille i utviklingen av fjernarbeid.

- Fjernarbeid har hittil vært preget av individuelle ordninger, mens resten av det norske arbeidslivet, i motsetning til for eksempel det amerikanske, preges av kollektive avtaler. Ved å få fjernarbeid inn i det kollektive avtaleverket, kan vi spares for mye av det fjernarbeidere plages av i USA. Vi i Norge står overfor våre valg. Og til syvende og sist tror jeg vi vil gjøre det bedre enn det amerikanerne har prestert hittil.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.