Ark emmiterer

Teknologiselskapet Ark har i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs hovedliste lagt ut 1,6 milloner aksjer til et pålydende på kroner 2,50 per aksje.

Teknologiselskapet Ark har i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs hovedliste lagt ut 1,6 milloner aksjer til et pålydende på kroner 2,50 per aksje.

Nytegning med totalt pålydende på 4 millioner kroner, ble vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling den 19 november.

Aksjonærene i selskapet fraskrev seg da sin fortrinnsrett, og la grunnlaget for å gjennomføre en offentlig emisjon. Tilretteleggelsen av emisjonen er foretatt av Sundal Collier & Co, og tegningsperioden vil være fra 26 november til 6 desember.

Til tross for Arks ledelse sin lovnad om at pengene fra emisjonen ville bedre selskapets markedsmuligheter, ser det likevel ut til at Oslo Børs reagerte svakt negativt til emisjonen.

Til toppen