Ark kjøper Datacom A/S

Ark har inngått en intensjonsavtale om kjøp av Datacom A/S. Kjøpesummen oppgis til seks millioner kroner.

Ark har inngått en intensjonsavtale om kjøp av Datacom A/S. Kjøpesummen oppgis til seks millioner kroner.

Fra før har Ark bare et par teknikere på plass i Bergen, og oppkjøpet er ett av virkemidlene konsernet benytter seg av for å styrke sin posisjon i regionen. Daglig leder i Datacom A/S, Johan Bruland, sier han er svært fornøyd med det nye eierskapet.

- Når vi etterhvert har begynt å fokusere mer mot større kunder, er det viktig for oss å ha en sterk kapitalbase i ryggen, sier Bruland til digi:data. Han legger til at oppkjøpet også betyr at Datacom må styrke sin UNIX kompetanse, og vil vurdere å utvidet antall ansatte.

- For å støtte den totale produkt- og kompetanseplatform som Ark representerer, er det viktig at vi forbedrer oss på dette området, sier Bruland, som forteller at Datacom vil bli en sterkt integrert del av Ark-konsernet.

- Det er godt mulig at vi kommer til å skifte navn for å identifisere oss med våre eiere, avslutter Bruland.

Ark overtar alle aksjene i Datacom fra sju av de ansatte i selskapet. Overdragelsesbeløpet skal overføres gjennom en resultatorientert betalingsmodell.

Datacom hadde i 1996 en omsetning på 44 millioner og et overskudd på rundt én million. Neste år forventes dette å øke til henholdsvis 50 og 2,5 millioner.

Til toppen