ARK opp 46% i 3. kvartal

Ark-konsernet økte omsetningen fra kr 117 millioner i 3. kvartal 95 til kr 171 millioner i 3. kvartal 96, en oppgang på 46%. Nettoresultatet før skatt økte 17% fra kr 6,3 millioner i 95 til kr 7,4 millioner i 3. kvartal 96. Skrivervik Data bidro med over halvparten av omsetningen og mesteparten av overskuddet.

Ark-konsernet økte omsetningen fra kr 117 millioner i 3. kvartal 95 til kr 171 millioner i 3. kvartal 96, en oppgang på 46%. Nettoresultatet før skatt økte 17% fra kr 6,3 millioner i 95 til kr 7,4 millioner i 3. kvartal 96. Skrivervik Data bidro med over halvparten av omsetningen og mesteparten av overskuddet.

Ark-konsernet med Skrivervik Data i spissen økte omsetningen i 3. kvartal 95 til 3. kvartal 96 med 46 prosent fra kr 117 millioner til kr 177 millioner. Nettoresultatet før skatt økte med 17 prosent fra kr 6,3 millioner til kr 7,4 millioner i samme periode. For årets ni første måneder omsatte konsernet for kr 501,4 millioner, opp 36 prosent fra kr 347,7 millioner i fjorårets ni første måneder.

Skrivervik Data bidro med kr 99,7 millioner i omsetning og kr 8,7 millioner i netto resultat før skatt. NetCenter omsatte for kr 47,2 millioner og tjente kr 1,8 millioner før skatt. Tilsvarende tall for Lantec AS, Multix AS og NetCompagniet er henholdsvis kr 9,0 millioner og - kr 700.000, kr 2,0 millioner og - kr 500.000, samt kr 18,4 millioner og kr 1,8 millioner i henholdsvis omsetning og netto overskudd før skatt i 3. kvartal 96.

Ark melder om sterk utvikling innen nettverk og servere for Skrivervik Data. For første gang omsatte Skrivervik like mye i servere som i arbeidsstasjoner. Netcompagniet som Ark kjøpte opp i år har hatt en utvikling i henhold til planen, meddeler Ark. Lantec, som blir fusjonert inn i NetCompagniet fra 1. januar 97, har hatt en svak og usikker utvikling - knyttet til problemer rundt hovedleverandøren. NetCenter gjør det bra og vil få innfusjonert Multix som sliter og ventes å gå i null i 96. Ellers melder Ark om pressede marginer som gjør at selskapet må fortsette å øke volumet samt andelen av tjenester for å opprettholde sine nettomarginer.

Resultatregnskap Ark-konsernet (tall i millioner kroner)

Q3 96 Q3 95 30.9-96 30.9-96 1995 1994
Driftsinntekter 170,7 116,7 501,4 347,7 544,4 406,6
Driftyskostnader 160,5 106,7 461,5 319,6 500,3 369,1
Ordinære avskr. 2,0 1,5 5,1 4,9 6,2 4,6
Avskr. goodwill 2,2 1,6 6,0 4,3 5,8 5,2
Driftsresultat 6,0 6,9 28,8 18,9 32,0 27,7
Finans netto 1,4 -0,6 0,1 2,3 2,9 3,9
Res. før skatt 7,4 6,3 28,9 21,2 34,9 31,6
Est. skattekostn. 2,1 1,8 8,1 5,9 9,1 6,5
Netto res. 5,3 4,5 20,8 15,3 25,8 25,1
Til toppen