Arkivtapper må betale 50.000

En mann fra Skien er av Økokrim ilagt en bot på 30.000 kroner for ulovlig å ha lastet ned artikler fra Aftenspostens elektroniske arkiv, Atekst. I tillegg må han betale en erstatning på 20.000 kroner til avisen.

En mann fra Skien er av Økokrim ilagt en bot på 30.000 kroner for ulovlig å ha lastet ned artikler fra Aftenspostens elektroniske arkiv, Atekst. I tillegg må han betale en erstatning på 20.000 kroner til avisen.

Mannen har bedt om betenkningstid og har ennå ikke vedtatt boten, skriver Aftenposten Interaktiv i dag.

Økokrim ila 22-åringen boten etter at han ved to anledninger i april og mai skaffet seg adgang til Atekst. Ved første tilfelle lastet han ned 2100 artikler, neste gang i overkant av hele 106.000 artikler. Mannen er bøtelagt for å ha brutt en beskyttelse eller urettmessig skaffet seg adgang til en database. I tillegg er han bøtelagt for rettsstridig bruk av datamaskiner.

Erstatningsbeløpet på 20.000 kroner til Aftenposten skal dekke de tap avisen har hatt i forbindelse med den ulovlige nedlastingen, og arbeidet med å kartlegge omfanget av nedlastingen av artikler. Nedlastingen førte blant annet til at Atekst-maskinen knelte flere ganger.

- Det er første gang disse bestemmelsene i straffeloven er brukt i en sak hvor en database er beskyttet for å sikre eieren betaling for dataene, førstestatsadvokat Sverre Lilleng ved Økokrim til Aftenposten Interaktiv.

Til toppen