Arne A. Jensen må ut av Ementor

Arne A. Jensen har varslet styret om at han snart vil trekke seg fra Ementor. I dag kom nye, svake tall.

Arne A. Jensen har varslet styret om at han snart vil trekke seg fra Ementor. I dag kom nye, svake tall.

Ementor la i dag frem resultater og flere nyheter. Nye svake tall gjør at selskapet skal gjennomføre en ny emisjon.

Spekulasjonene om en ny emisjon har gått lenge, men Ementor har nektet til det siste.

Årsaken til emisjonene er at Ementor har tatt en restruktureringsavsetning på 60 millioner kroner i tredje kvartal på grunn av ubrukte lokaler. Resultat før skatt i tredje kvartal ender på svake minus 61,2 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med minus 17,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

"I forbindelse med revurdering av avsetningene for ubenyttede lokaler i Norge, er en restruktureringsavsetning på 60,0 millioner kroner regnskapsført under spesielle poster i 3. kvartal. Avsetningen gjelder hovedsakelig relatert til fusjonen og samlokaliseringen av Ementor og Eterra, som ble gjennomført i 2003. Ementor vurderer nå mulighetene for å redusere driftskostnadene i Danmark ved fremleie av lokaler. En beslutning om fremleie av lokaler vil kunne resultere i tilleggsavsetninger i 4. kvartal i størrelsesorden 30 - 40 millioner kroner", skriver Ementor.

Driftsinntektene var 899 millioner kroner, 3,7% lavere enn i samme periode i fjor og 17,0% lavere sammenlignet med 2. kvartal 2004.

Ementor forklarer nedgangen med et fall i maskinvaresalget fordi man har solgt maskinvare-enheten i Danmark. Selskapet forteller dog at det er en positive utvikling for inntekter fra outsourcing.

"Ementor tar sikte på å gjennomføre en aksjeemisjon ved å tilby nye aksjer med en total tegningsverdi på rundt 200 millioner kroner. Tegningsperioden er fra 20. - 22. oktober 2004. I tillegg planlegger Ementor en etterfølgende emisjon på inntil 100 millioner kroner med prioritet for aksjonærer som ikke tok del i den første emisjonen", skriver selskapet.

Ementor vil ikke si noe om det er de nye dårlige tallene som utløser avgangen, men under presentasjonen i dag morges ble det offentliggjort at konsernsjef Arne A. Jensen har meddelt styret at han ønsker å fratre sin stilling i løpet av 2005. Når dette skal skje forteller Ementor ikke mer om.

Ifølge daværende styreleder i Merkantildata, Riulf Rustad, fikk Jensen da han ble ansatt ingen fallskjerm eller noen spesiell pensjonsavtale, som en del av sin avtale.

Til toppen