Arne Dag Fidjestøl er ansatt som ny IT-driftssjef ved NTNU

Arne Dag Fidjestøl er ansatt som ny IT-driftssjef ved NTNU
Arne Dag Fidjestøl er ny IT-driftssjef ved NTNU. Foto: NTNU

Arne Dag Fidjestøl er ansatt som ny IT-driftssjef ved NTNU