Arthur Andersen: - Mobilselskapene kjenner ikke kundene godt nok

En rapport fra konsulentselskapet Arthur Andersen og investeringsbanken JP Morgan mener at teleselskapene som skal satse på UMTS i Europa står foran store utfordringer i tiden som kommer. De må blant annet bli kjent med kundene sine...

En rapport fra konsulentselskapet Arthur Andersen og investeringsbanken JP Morgan mener at teleselskapene som skal satse på UMTS i Europa står foran store utfordringer i tiden som kommer. De må blant annet bli kjent med kundene sine...

I en felles rapport om telemarkedet anslås det at teleselskap som får UMTS-lisens i land hvor man har en såkalt "beauty contest" må vente i hele syv år før de kan vente å få noe som helst igjen for investeringene.

I land hvor det har vært avholdt auksjon om disse lisensene, til en langt høyere pris, kan det ta hele 15 år før selskapene får noe som helst igjen av sine investeringer. Og dette gjelder, vel og merke, bare de selskapene som tar seg en ledende posisjon.

For mange kan investeringene i UMTS aldri kaste av seg.

Grunnen til dette er blant annet at markedet for tale ikke vil være så lukrativt i morgen som det er i dag. Arthur Andersen mener at innen noen år, når stadig flere kaster seg over kundene for å få dem til å bruke mobiltelefon, vil prispresset for taletjenester føre til at lønnsomheten vil gå i kjelleren.

Teleselskapene må derfor kompensere med verdiøkende tjenester av forskjellig slag på mobilen - for eksempel multimedia, applikasjoner og andre tjenester.

- Innen 2010 vil størstedelen av omsetningen til mobilselskapene komme fra applikasjoner av denne typen, og taledelen vil svekkes i takt med denne utviklingen, mener Christian Mjaanes, partner i Arthur Andersen med ansvar for e-business consulting.

- Bedriftsmarkedet blir svært viktig for de selskapene som vil lykkes. De som er best stilt i konkurransen er de som har størst innslag av bedriftskunder, sier Erik Klausen, som leder Arthur Andersens virksomhet innenfor teknologi/media og kommunikasjon i Norden.

- Men mobiloperatørene må også bli flinkere til å kjenne kunden. Det blir svært viktig å "eie" kunden, det vil si at man vet hvem kunden er. Det handler om segmentering, sier Mjaanes som mener at dette må mobilselskapene gjøre for ikke å bli "bare" en operatør men også en leverandør av verdiøkene tjenester til kundene.

Overgangen mellom EDGE og UMTS vil for kundene ikke være noe stort hopp, mener JPMorgan og Arthur Andersen. Grunnen er at EDGE, som består av dagens GSM nettverk, ikke greier å servere større båndbredde enn UMTS. EDGE vil kunne tilby en hastighet på 284 Kbps mens UMTS vil kunne stille opp med det samme. Innendørs derimot vil UMTS kunne tilby 2 Mbps.

- Forbrukere vil ikke merke noe særlig forskjell mellom EDGE og UMTS, og man kan spørre seg om fornuften i at alle kommer til å bygge ut UMTS i for eksempel grisgrendte strøk, hvis EDGE kan gi de samme tjenestene, sier Mjaanes. Grunnen til at mobilaktørene har kastet penger etter UMTS er at de vil inn på et pan-europeisk marked, og at lisensordningene lar dem ekspandere. Samtidig er GSM-nettet i Europa på grensen til å sprenges.

Arthur Andersen og JPMorgan har rangert finske Sonera som det best posisjonerte mobilselskapet i Europa, mens Telia faller litt lengre tilbake på lisen.

<p>Telenor > er ikke med i undersøkelsen. Grunnen til dette er at rapporten er myntet på aksjemarkedet, og Telenor er som kjent ikke notert på noen børs ennå.

Representantene fra Arthur Andersen nektet dessuten å svare på spørsmål om Telenor, siden Arthur Andersen fungerer som Telenors revisorkontakt.

Til toppen