Arvtageren til ADSL lanseres allerede i år

Bare ett år etter at salget av de raske ADSL-telelinjene startet, vil den 20 ganger raskere arvtageren VDSL være klar i salg. Dette kan gi Telenor hodepine.

Bare ett år etter at salget av de raske ADSL-telelinjene startet, vil den 20 ganger raskere arvtageren VDSL være klar i salg. Dette kan gi Telenor hodepine.

Lenge var ISDN den raskeste Internett-linjen norske privatkunder kunne kjøpe, men i desember lanserte Telenor ASA og NextGenTel endelig de langt raskere ADSL-linjene.

Men det kan være dumt å kjøpe ADSL-linje nå, særlig hvis du må binde deg med en lang kontrakt. For hvis Alcatel holder sine løfter, kommer arvtageren VDSL langt raskere enn tidligere beregnet.

- Vi planlegger å ha VDSL-utstyr i salg mot slutten av året, forteller Kjetil Stenhammer, divisjonsdirektør i Alcatel Telecom Norway AS til digitoday.no. Dette utstyret kan gi linjehastigheter på opp mot 56 Mbit i sekundet, men vil trolig lanseres med en fart på 25 Mbit. Dette er mer enn 20 ganger raskere enn Telenors ADSL-linjer, påpeker Stenhammer.

Dette står i sterk kontrast til hva Telenor tidligere har sagt. Norges-sjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas sa i fjor høst at Telenor så for seg 25-50 Mbits VDSL-forbindelser til norske hjem om fem år. Telenor arbeider for tiden med et VDSL-testprosjekt i Sandnes, men kunne i går ettermiddag ikke kommentere Alcatels fremskutte lansering.

Stenhammer sier dog at det første utstyret kan bli dyrt, men at prisene raskt vil falle. ADSL hadde vært i salg i mange år blant annet i USA før Telenor åpnet her i Norge. For selskapet hadde luksusen av å selv bestemme en lansering fordi man hadde et monopol på telefonkabelen inn i alle norske hjem. Det har ikke Telenor lengre, og det vil derfor ta langt kortere tid før Telenor eller konkurrenter som NextGenTel tilbyr norske kunder VDSL. Spørsmålet er trolig ikke om det vil skje til neste år, men når. NextGenTel selger allerede 8 Mbit ADSL-linjer til sine kunder.

Det er bare en hake ved VDSL - den høyere farten gjør at du ikke kan bo lengre enn 500 meter unna telefonsentralen. Med ADSL er grensen på flere kilometer. VDSL vil derfor kreve en utbygging av basis-nettverkene.

Holder Alcatels løfter, vil den raske VDSL-lanseringen forskyve en rekke maktforhold og utviklingsprosjekter i telebransjen. Dette er noen av utfordringene:

- ADSL får et kort liv, noe som kan gjøre at mange brukere hopper over investeringen og heller venter på VDSL. ADSL, påpeker mange bransjefolk digitoday.no har snakket med, er uansett en løsning som faller litt mellom to stoler. Man trenger ikke ADSL for enkelt Internett bruk, men ADSL er heller ikke rask nok til å levere video til en TV-mottaker.

- Den raske tekniske utviklingen kan sette Telenor under et tungt press. Selskapet har vært kritisert for å ha solgt ISDN for lenge, noe som gir ADSL et kort liv. Skal Telenor kaste seg over VDSL, betyr dette trolig store investering i basisnettet, men også større mulighet til å tjene penger.

- VDSL setter spørsmålstegn ved planene til Telenor, NRK og TV 2 om å dekke Norge med et nytt, digitalt TV-sendenett. Dette nettverket vil bare kunne sende et begrenset sett TV-kanaler ut til brukerne, og det vil gi liten interaktivitet. VDSL derimot vil kunne sende mange TV-kanaler i full kvalitet samtidig som det gir full interaktivitet.

- Den fremskutte VDSL-lanseringen øker tidspresset på både innholdsleverandører og eiere av de landsdekkende hovednettene. Medieselskapene har plutselig ikke tre-fire år til å planlegge video-on-demand, og teleselskapene må forsterke og bygge ut sine hovednettverk voldsomt. Samtidig er teleselskapene avhenging av at innholdsleverandørene henger med - folk vil ikke kjøpe telelinjer alene, de vil ha tjenester og innhold.

- Satellitt- og kabelselskap mister noe av forspranget de har på båndbredde. Særlig satellitt-selskapene er under press for å skape to-veis kommunikasjon med sine brukere.

Til toppen