Asia kan sikre seier for Open XML i ISO

Observatører i Kuala Lumpur tror flere asiatiske land vil bytte fra «nei» til «ja».

Asia kan sikre seier for Open XML i ISO

Observatører i Kuala Lumpur tror flere asiatiske land vil bytte fra «nei» til «ja».

Den avgjørende avstemningen om det opprinnelige Microsoft-formatet Office Open XML (OOXML) i den internasjonale organisasjonen for standarder, ISO, skal, som kjent avsluttes innen utgangen av mars. I forkant av det store møtet i Genève i siste uken i februar, der de nasjonale organene skal få anledning til å drøfte alle eventuelle innvendinger og uklarheter rundt det nye utkastet, er det flere tegn som tyder på at Open XML vil få medhold.

En gjennomgang i Kuala Lumpur-avisen The Edge Daily peker på fire asiatiske nøkkelland i avstemningen: Malaysia, India, Japan, Iran, Sør-Korea og Singapore. I avstemningen i fjor høst var Singapore den eneste som sa «ja». Malaysia stemte avholdende, mens de øvrige stemte mot å godkjenne Open XML som ISO-standard. Gjennomgangen gir et klart inntrykk av at Malaysia kan være i ferd med å snu, og at Microsofts lobbyvirksomhet, blant annet den store briefingen i Redmond i januar, var svært overbevisende.

Det skal bare en håndfull stemmeendringer for å sikre Open XML det nødvendige to tredjedels flertallet, understrekes det.

Ifølge ZDNet er også stemningen i ODF-leiren i ferd med å snu. Magasinet siterer Andy Updegrove, kjent blant annet som juridisk rådgiver til Linux Foundation. Han viser til at Microsoft tydeligvis har satt seg i sving for i det minste å gi et inntrykk av å etterkomme innsigelsene som de nasjonale ISO-organene leverte i fjor høst. Han skriver at det ligger i godkjenningssystemets natur at man vinner fram når man gir et slikt inntrykk. Derfor skal det lite til for at noen nasjonale organer snur fra «nei» til «ja», og siden det er få stemmer som skal til for å gi Open XML det nødvendige flertallet, mener Updegrove at utfallet mer eller mindre allerede er gitt.

    Les også:

Til toppen