Asia-uro ga svake 3Com tall

Urolighetene i Asia den siste tiden bidro til svake tall fra 3Com siste fiskale kvartal. Resultatet på 4 cent per aksje var likevel i tråd med hva amerikanske analytikerne forventet.

3Com advarte allerede 2. desember at resultatet for andre fiskale kvartal (fram til 30.11) kom til å bli dårligere enn tidligere antatt. Resultatet som ble lagt fram i natt norsk tid, endte på 15,1 millioner dollar, tilsvarende 4 cent per aksje kom derfor ikke som noen overraskelse for det amerikanske aksjemarkedet. 4 cent per aksje var i tråd med det siste analytiker konsensus hentet inn av analysebyrået First Call

Sammenlignet med 1996 reduserte 3Com omsetningen fra 1,4 millioner dollar til 1,2 millioner dollar. Resultatet skrumpet inn fra 116 millioner dollar til 15 millioner dollar, og mye av årsaken tillegges uroen i Asia som har redusert etterspørselen fra regionen. Selskapet har også bygget opp store lagre i modemvirksomheten i forbindelse med overgangen til nye produktlinjer.

CEO i selskapet, Eric Benhamou, mener likevel at selskapet er på vei over kneika.

- Vi er ekstremt godt posisjonert for å hjelpe våre kunder å forbedre ytelsen i våre kunders eksisterende nettverk. Dessuten er vi langt framme når det gjelder integrering av tale, video og data nettverk, sier Benhamou.

Utdrag fra resultatet i 1000 dollar:

Kvartal fram til 30.11.97 Kvartal fram til 30.11.96
Omsetning 1.220.253 1.421.660
Driftsresultat 15.567 211.042
Resultat etter skatt 15.083 115.695
Fortjeneste per aksje (dollar) 0,04 0,33
Til toppen