ASK fortsetter veksten

Børsnoterte ASK ASA økte omsetningen fra 90,3 millioner kroner i første kvartal 1997 til 178,9 millioner i første kvartal 1998, en økning på 98,1 prosent. Driftsresultatet økte med vel 60 prosent fra 21,2 millioner i første kvartal 1997 til 34,1 millioner i første kvartal 1998.

Ifølge kvartalsrapporten selskapet sendte ut torsdag kveld økte resultatet før skatt økte fra 21,5 millioner i første

kvartal i fjor til 35,6 millioner i første kvartal 1998, en økning på 65,6 prosent.

Resultat per aksje for første kvartal utgjorde dermed 0,67 kroner, opp fra 0,43 kroner for fjorårets første kvartal 1997 (basert på 38.572.352 aksjer).

Veksten i selskapets omsetning og resultat skyldes i første rekke sterk etterspørsel etter prosjektørmodellene Impression A4 (SVGA-oppløsning, 800 x 600 punkter) og Impression A6 (XGA-oppløsning, 1024 x 768 punkter).

ASK hadde under kvartalet en produktportefølje av i alt syv ulike prosjektører, hvorav to er basert på PolySi-teknologien, fire er basert på aTFT-teknologien, mens en modell er basert på DLP-teknologien.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at valg av salgs- og distribusjonskanaler fremover vil være en av selskapets viktigste

suksessfaktorer, og ASK vil derfor fokusere sterkt på dette. Et ferskt eksempel på dette er oppkjøpet av amerikanske Proxima, som ifølge ASK-ledelsen "representerer en mulighet til å skape et globalt ledende selskap innen multimediaprosjektør-markedet".

Proxima er fra 1. april konsolidert som et datterselskap til ASK.

Foreløpige tall for Proxima for fiskalåret 1998 (avsluttet 31.mars), viser en omsetning på 136,7 millioner dollar. Omsetningen for Proxima i inneværende års tre første måneder utgjorde 39,4 millioner dollar, med et resultat før skatt på en halv million dollar. Resultatet inkluderer imidlertid ikke kostnadene ved forliket i Proximas Class Action Law Suites i mars 1998, som beløper seg til 3,3 millioner dollar.

ASK forventer at 1998 vil bli et omstillingsår for Proxima. Selskapet har delvis gjennomført en restruktureringsprosess fra et

utviklings/produksjonsselskap til et salgs/distribusjonsselskap, og dette arbeidet blir videreført i 1998. Proxima forventer en omsetning på 160 millioner dollar, med et svakt plussresultat for 1998.

digi.no følger opp saken.

Til toppen