ASK: lønnsomme foiler

ASK Norge AS leverte meget sterke resultater i 1996. Selskapets omsetning økte fra 219,2 millioner i 1995 til 324,6 millioner i 1996, mens overskuddet etter skatt økte med 133 prosent fra 21,5 millioner til 50 millioner kroner. Godt mottatte nyintroduksjoner lå bak veksten.

ASK Norge AS leverte meget sterke resultater i 1996. Selskapets omsetning økte fra 219,2 millioner i 1995 til 324,6 millioner i 1996, mens overskuddet etter skatt økte med 133 prosent fra 21,5 millioner til 50 millioner kroner. Godt mottatte nyintroduksjoner lå bak veksten.

ASK Norge AS, som er store på presentasjons- og projeksjonsutstyr har hatt en kjempeutvikling fra 1995 til 1996. Omsetningen har skutt i været fra 219,2 millioner kroner i 1995 til 324,6 millioner kroner i 1996. Resultatet etter skatt har hatt en helt eventyrlig utvikling fra 21,5 millioner til 50 millioner kroner i 1996.

- Den utrolige veksten skyldes introduksjonen av nye produkter som har fått en kjempemottakelse i utlandet, forteller administrasjonssjef i ASK Norge AS, Sture Berg til digi:data. I fjerde kvartal vant vi også en del prosjektsalg som dro opp totalen og ga oss ekstraordinært høye overskudd.

Nyintroduserte produkter har typisk bedre marginer enn etablerte produkter. Selv om Berg ikke ville si det rett ut, var han enig i digi:datas vurdering om at det ekstraordinære resultathoppet skyldes storsalg av nytt utstyr med høyere marginer enn vanlig. Resultatgraden etter skatt økte fra under ti prosent i 1995 til over 15 prosent i 1996. ASK venter fortsatt godt vekst i 1997.

Foreløpig resultat 1996 1996 1995
Driftsinntekter 324,6 219,2
Driftsresultat 73,9 32,0
Res. før skatt 75,2 30,7
Res. etter skatt 50,0 21,5
Omløpsmidler 155,4 84,5
Sum eiendeler 167,1 90,4
Kortsiktig gjeld 53,9 35,1
Egenkapital 104,2 55,2
Fortj. pr. aksje kr 4,30 kr 1,96

Alle hovedtall i NOK millioner.

Til toppen