Ask overgikk alle

Forventningene var skrudd i taket da Ask-direktør Ole J. Fredriksen idag presenterte resultatene for andre kvartal 1997. Et resultat før skatt på 27,8 millioner, tok likevel pusten fra de fleste.

Forventningene var skrudd i taket da Ask-direktør Ole J. Fredriksen idag presenterte resultatene for andre kvartal 1997. Et resultat før skatt på 27,8 millioner, tok likevel pusten fra de fleste.

Ask-kursen har steget jevnt og trutt den siste tiden, og stoppet ikke opp etter dagens presentasjon av halvårsresultatene. Et overskudd før skatt på 27,8 millioner, var i overkant av hva selv de mest optimistiske analytikerne hadde håpet på.

I følge et estimat utarbeidet av TDN finans, var gjennomsnittet av forventet resultat på 22,4 millioner kroner før skatt. Den mest optimistiske av de fem analytikerne som var spurt i estimatartikkelen, tippet på et resultat på 26,1 millioner kroner.

Også omsetningen til Ask har hatt en god utvikling siste halvår, noe administrerende direktør Ole J. Fredriksen kunne bekrefte.

- Vi har hatt en solid vekst siste kvartal, spesielt i juni, sier Fredriksen, som forteller at den positive utviklingen i hovedsak stammer fra USA.

Fredriksen vil ikke si for mye om forventningene til perioden framover, men han er tydeligvis ikke bekymret for utviklingen.

- Vi har i grunnen få begrensninger hva gjelder produksjonskapasitet. Selv om denne i dag ligger på omkring 15.000 enheter (miks), er det ikke vanskelig å få utvidet denne. Det er etterspørselen som avgjør, sier Fredriksen, som kan fortelle at selskapets Impression A4 SVGA-projektor har mye av æren for suksessen den siste perioden, og sammen med den andre portable projektoren i sortimentet, Impression 8300, utgjorde denne nærmere halvparten av antall solgte projektorer. A4 er, som navnet antyder, en projektor i A4-ark-format, og oppfølgeren A6 kommer allerede i fjerde kvartal.

A6 vil ikke bli mindre i omfang, men vil gå enda ett hakk opp i oppløsning til såkalt XGA. Den nye projektoren vil trolig prises til DM 22500, og vil sammen med A4 gi Ask et solid fotfeste i det stadig voksende portable segmentet. Ifølge Fredriksen utgjør dette omtrent 80 prosent av verdensmarkedet i antall enheter, men til gjengjeld er dette den delen av markedet med de trangeste marginene. Foreløpig ser det likevel ut til at Ask lever godt på de prisene som eksisterer i dag.

Ask-sjefen kan foreløpig ikke se at racet om å lage stadig mindre projektorer med enda høyere oppløsning vil stoppe med det første, og må derfor finne seg i at produktene har en levetid på mellom ett og to år.

- Vi må fortsette å utvikle stadig bedre og mindre produkter. Det som er vanskelig er å velge ut de parametrene som er avgjørende for kundene. Neste generasjon projektorer vil nærmest gi et mer virkelig bilde enn virkeligheten selv, spøker en storfornøyd Fredriksen.

Utdrag fra Asks halvårsresultat - alle tall i millioner kroner:

1 halvår 1997 1.Halvår 1996 2 kv.1997 2. kv. 1996
Salgsinntekter 200,9 153,5 110,6 85,8
Driftsresultat 45,4 27,2 24,2 16,4
Res. før skatt 49,3 28,4 27,8 17,1
Res etter skatt (*) 35,5 20,2 20,2 12,1

(*) Skattekostnad beregnet etter 28 prosent.

Under følger børsmeldingen fra selskapet:

"Veksten i selskapets omsetning og resultat i 2. kvartal 1997 skyldes i første rekke en sterk etterspørsel etter selskapets LCD-baserte data- og videoprojektorer. Under 2. kvartal startet leveransene av Impression A4 som planlagt. Selskapet lyktes med å komme raskt opp i volumleveranser, slik at nærmere halvparten av antall solgte projektorer i 2. kvartal besto av portable og ultraportable projektorer.

Selskapets salgsmiks i kvartalet har vært 90 prosent data-/video-projektorer og 10 prosent LCD-paneler. Under Infocomm i juni 97 gjennomførte selskapet en markedstest av Impression A6, selskapets første XGA ultraportable projektor på samme størrelse som A4. Impression A6 er planlagt levert på markedet fra 4. kvartal 1997 og er basert på Poly Silicon-teknologien. Selskapet forventer å styrke sin posisjon innen høy-ende PC og lav-ende av arbeidsstasjonsmarkedet med introduksjonen av Impression A6. Dette markedssegmentet har hittil vært villig til å betale en høyere pris for bedre bildeoppløsning enn volumsegmentet SVGA."

Til toppen