ASK på lampejakt

ASK står fast ved sin strategi om å la andre aktører utvikle nye teknologi for billedgenerering, og planlegger ingen egenproduksjon av billegeneratorer. Selskapet jobber imidlertid på et strategisk nivå med å finne partnere som kan være med på å utvikle bedre lamper til prosjektørene.

ASK står fast ved sin strategi om å la andre aktører utvikle nye teknologi for billedgenerering, og planlegger ingen egenproduksjon av billegeneratorer. Selskapet jobber imidlertid på et strategisk nivå med å finne partnere som kan være med på å utvikle bedre lamper til prosjektørene.

Et fremtidig volum-marked for prosjektører er avhengig av at teknologien utvikles slik at det er mulig å produsere lette, portable prosjektører med meget høy lysstyrke til en kostnad som gjør at sluttproduktet kan selges til priser under 3000 dollar.

Derfor har en av ASKs hovedkonkurrenter, amerikanske In Focus, valgt å starte produksjon av egne billedgeneratorer både for å redusere produksjonskostnadene, og for å sikre seg et godt grep om det de mener blir "fremtidens teknologi". Selskapet har fokusert på teknologier som går under betegnelsen DLP (leveres av Texas Instruments) og LCOS (som utvikles av enkelte mindre selskaper, blant dem Colorado Micro Display hvor In Focus har kjøpt en eierandel).

ASK på sin side har hatt et relativt avslappet forhold til utviklingen av slike refleksive teknologier.

- Jeg har tidligere stilt meg undrende til den voldsomme fokusen vi har sett på refleksive teknologier. Det viser seg imidlertid at grunnen til interessen for denne typen teknologier er at PC-industrien jobber mot å integrere mest mulig funksjonalitet som i dag ligger på ulike spesialiserte kort ned på hovedkortet og videre ned på en enkelt chip*. I den sammenhengen er refleksiv teknologi åpenbart interessant på lenger sikt, sier Ole Jørgen Fredriksen i ASK til digi.no.

Denne erkjennelsen endrer imidlertid ikke på ASKs strategi på teknologi-området.

- Vår strategi er fremdeles å være ledende i markedet for prosjektører. Det gir oss en posisjon i forhold til teknologi-leverandørene som sikrer oss tilgang til ny teknologi når den er moden, sier Fredriksen.

Et eksempel på nytten av å ha en solid posisjon i markedet, er at ASK - i motsetning til In Focus - ikke har opplevd problemer med leveranser XGA-billedgeneratorer fra Epson (se egen sak i høyre marg).

- Det er såpass mange aktører som jobber med utviklingen av ulike typer teknologi at det uansett ikke ville være fornuftig for oss å satse på utviklingen av en enkelt teknologi, sier Fredriksen.

ASK ønsker i dag heller ikke å starte produksjon av sine egne billedgeneratorer.

I stedet for å jakte på ulike nye teknologier, jobber nå ASK for å få frem bedre lampeteknologi.

- Vi er i samtaler med flere aktører på et strategisk nivå, for å få frem bedre lamper, sier Fredriksen til digi.no.

En av grunnene til at bedre lamper er interessant for ASK er at dette i dag er det raskeste skrittet i retning øket lysstyrke i prosjektørene.

Fredriksen vil ikke si noe om hvilke aktører han er i samtaler med.

----

*(Dette er et resonnement som først ble fokusert av Intels toppsjef Andy Grove på datamessen Comdex i 1994, red.anm)

Til toppen