Ask/Proxima slapp børsbot

Oslo Børs høster storm for sin kontroll med selskapsinformasjon. Likevel slipper Ask/Proxima unna børsbot etter at finansdirektøren hadde diskutert kursen med de store meglerhusene.

Oslo Børs høster storm for sin kontroll med selskapsinformasjon. Likevel slipper Ask/Proxima unna børsbot etter at finansdirektøren hadde diskutert kursen med de store meglerhusene.

Til tross for stormen rundt Oslo Børs og dens kontroll med hvordan selskapene styrer sin informasjon, slipper Ask/Proxima billig unna klagen selskapet fikk mot seg i juni. Prosjektørprodusenten slipper et overtredelsesgebyr etter finansdirektør Tore Valderhaugs møter med meglerhusene i slutten av juni.

Fredrikstad-selskapet får i stedet "offentlig kritikk fra børsdirektøren", det vil si at Oslo Børs offentliggjør et brev til selskapet der han kritiserer hva selskapet har gjort og presiserer informasjonsreglene.

Ask/Proxima har vært en norsk IT-suksess de siste årene, men varslet 24. juni om dårligere andrekvartalstall. En tregere oppstart av nye produksjonslokaler i Fredrikstad ville føre til et svakere resultat, forklarte selskapet (se tidligere saker nedenfor). Samtidig ble det kjent at finansdirektør Valderhaug i forkant hadde besøkt alle de store meglerhusene og uttalt at han mente at en del vurderte Ask/Proxima-aksjen for høyt.

- Valderhaug fortalte oss at han skulle få justert ned meglerhusene med de høyeste estimatene, sier en analytiker som selv hadde en møte med Valderhaug, til digi.no. Det var ikke vanskelig å forstå at nå burde du selge - vi kvittet oss med så mye Ask som mulig, sier han.

- Vi har gjort en bred undersøkelse i markedet og kan ikke avdekke at Valderhaug overleverte noen konkret informasjon, sier Bernt Bangstad, informasjonssjefen hos Oslo Børs. Vi må etter dagens regler ha konkrete bevis, for selskapet kan klage og saken kan i siste instans ende opp i en domstol.

Ask/Proxima forteller i en pressemelding at de "er tilfreds med at Oslo Børs har fastslått at selskapet ikke har forfordelt enkelteaktører i markedet med ny informasjon. Dette har hele tiden vært vår oppfatning og det er viktig at dette nå også er fastslått av Oslo Børs." Men selskapet understreker at de tar kritikken alvorlig.

- Selskapene og analytikerne skal kommunisere sammen, blant annet for å lage analyser for resten av markedet, men det er en meget fin balansegang for hva selskapet kan fortelle. Det er greit at en finansdirektør veileder en analytiker, men når han veileder alle analytikere på samme måte blir det galt, særlig for de investorer som ikke får samme informasjonen, sier Bangstad til digi.no.

Bangstad vil ikke kommentere om Oslo Børs vurderte å bruke Ask/Proxima-saken til å stramme inn informasjons-praksisen.

Men han forteller at Børsen er i ferd med å behandle flere saker der de mistenker selskaper for skjev fordeling av informasjon. Bangstad varsler flere overtredelsesgebyrer i løpet av måneden, men vil ikke si om det noen av IT-selskapene på Oslo Børs er involvert.

Til toppen