ASK steg på knall-marginer

Det var i all hovedsak gode marginer som trakk opp kursen på ASK ASA med over 6 prosent onsdag. En oppgang på over fire prosent i NetCom vidner om meget få selgere i aksjen.

Det var i all hovedsak gode marginer som trakk opp kursen på ASK ASA med over 6 prosent onsdag. En oppgang på over fire prosent i NetCom vidner om meget få selgere i aksjen.

Et selskap som får mye juling og lite hyggelig omtale den siste tiden er Tandberg ASA. Onsdag steg riktignok kursen noe, men vi er etterhvert mer og mer urolig for hvordan markedet kan komme til å behandle aksjen den nærmeste tiden.

I gårsdagens børskommentar stilte vi spørsmål ved om ikke 126 prosent vekst burde være nok, vi gav også utrykk for at utviklingen ser ut til å være meget positiv.

Det er likevel flere momenter som plager markedet. Først og fremst er det nå meget klart - etter den dekningen vi har gitt problemstillingen (se beslektede saker i margen) - at selskapet ikke har kontroll med hva gutta i NuVision foretar seg. Det kan selvfølgelig være at det som skjer i NuVision er godt for selskapet, men man kan vel neppe argumentere for at et datterselskap som lever sitt eget liv trekker opp i vurderingen av Tandberg.

Et interessant poeng i den sammenhengen er at det ser ut til at Tandberg har høyst begrensede ressurser til å satse på ulike produkter samtidig. Det kan gi grunnlag for usikkerhet rundt produktstrategien - spesielt i lys av at nær sagt samtlige andre aktører brenner av penger på utvikling og promotering av produkter på andre plattformer og med mye ekstra funksjonalitet. Vi holder så absolutt døren åpen for at Tandberg treffer bedre enn Polycom, VTEL, PictureTel og Intel, men de er ikke smågutter de heller - og neppe helt ute av synk med markedet.

Så langt er omsetningsutviklingen for Tandberg betryggende. Resultater for Polycom og PictureTel kommer 21. og 22. juli. Etter det kan vi antagelig si mer om utviklingen.

Til slutt er vel heller ikke reforhandlingen av insentiv-avtalen med NuVision en sak som markedet helt har glemt. Her er det duket for mye splid dersom noen har interesse av det før og under ekstraordinær generalforsamling. Ambisjonene er som kjent senket i avtalen, men belønningen er den samme selv om den kommer senere.

Alt dette trekker i retning av at det kan være vanskelig å holde kursen oppe dersom støynivået rundt selskapet øker. Spesielt resultatene i Polycom og PictureTel er kandidater for å generere slik støy. Det samme er de spørsmålene som enkelte aktører stiller rundt balansen i selskapet (noe vi kommer tilbake til).

Selv med en omsetning godt under forventningene oppfattes altså resultatet i ASK som positivt. Det ser ut til at marginene i Europa må ha vært meget hyggelige i andre kvartal. Dette markedet er ikke så modent som det amerikanske markedet og selskapet forventer endringer i markedet de nærmeste årene.

Like imponerende er det at markedsandelene i USA øker for Proxima. Dette går åpenbart mer utover de japanske aktørene enn In Focus, men også In Focus mister andeler til Proxima.

- De har tatt noe av oss også, sier Mike Yonker i In Focus til digi.no, han mener likevel at det først og fremst er de japanske aktørene som har "fått svi". In Focus sa ved fremleggelsen av resultatet i forrige uke at selskapet hadde tatt markedsandeler "across the board" i andre kvartal. Yonker moderer nå uttalelsen ved å peke på at selskapet hadde problemer i en periode og at det nå går bedre. (se egen sak i høyre marg).

På noe sikt vil vi anta at markedet forventer lavere marginer i Europa, men også at ASK klarer å ta ut synergier i forbindelse med Proxima-fusjonen. I sum er det ikke da så sikkert at marginutviklingen er noe å være redd for på kort sikt.

Et selskap som ikke så helt de samme marginene i andre kvartal var EverCom NetWork ASA. Selskapet forklarer dette med "lavsesong", noe som nok ikke er helt feil. Vi påpeker likevel at omsetningen i andre kvartal i Norge var godt under omsetningen i første kvartal både i enheter, kroner, og pris per enhet samt at det er veksten i Sverige som delvis har kompensert for dette. EverCom falt godt rett før børsslutt og resultatene ble sluppet etter at børsen hadde stengt.

NetCom på sin side steg kraftig rett før børsen stengte og endte opp ti kroner til 247 kroner aksjen. Det er ingen andre synlige grunner til en slik reaksjon enn at markedet er meget tynt, med få selgere. Det er nå i hvert fall fire salgsanbefalinger på selskapet som vi kjenner til. Kursen holdes opp av et oppkjøpscase og forventningen om at Telia kommer sent - dersom de da overhodet kommer. Markedet er ikke skremt av at NetSystem sier de kommer i oktober.

Nå går det i tillegg rykter om at avgangsraten til NetCom - som har vært en virkelig plage for selskapet - har blitt betydelig forbedret i andre kvartal. Dette sammen med at Elkjøp skyfler ut NetCom-abonnement trekker i retning av at markedet nå begynner å håpe på at selskapet for en gangs skyld kan komme med gode nyheter ved resultatfremleggelsen i august.

Tandberg Television leverte onsdag de ventede og sørgelige resultatene for andre kvartal. Selskapet har nå en gang for alle vist hva de mener med begrepet prosjekt-salg. Samtidig bør det nå være tydelig at de to kontraktene på 30 millioner som det er vist til, i realiteten gir en tidsforskyvning. Det kan man strengt tatt se på som et frafall.

Vi gjentar at den beste indikatoren på hva selskapet leverer i nær fremtid er antall ansatte i organisasjonen. Slik vil det i hovedsak være helt til Tandberg Television kan få distribuert produkter annet enn på en-til-en basis, noe som igjen er avhengig av modenheten i markedet. Dernest kan selvfølgelig forventningen om "ett-eller-annet-strukturelt" gi god støtte til en verdivurdering av selskapet, selskapet sitter fremdeles og leker bank med betydelig bedre kapitaldekning enn DnB.

Mer for illustrasjonsformål minner vi om at ASK ved børsslutt tirsdag var verdsatt til 2,3 milliarder, Tandberg Television til 2 milliarder og Tandberg til vel en milliard. De har alle levert tall i løpet av tirsdag og onsdag.

Vi synes ikke det er helt på siden å lufte den tanken at det kanskje er vel mye løse forventninger om enkelte aksjer som er priset inn her og der, selv etter den kraftige korreksjonen deler av IT-sektoren fikk på forsommeren. Ikke dermed sagt at "markedet tar feil", men det er nå et artig poeng i hvert fall.

Til toppen