ASK vurderer foredlingsgraden på nye produkter

For å etablere et volum-marked for prosjektører er det nødvendig med ny teknologi. For ASK blir det da aktuelt å produsere større deler av prosjektørene selv.

For å etablere et volum-marked for prosjektører er det nødvendig med ny teknologi. For ASK blir det da aktuelt å produsere større deler av prosjektørene selv.

Frem til i dag har ASK valgt å kjøpe enkelte deler til prosjektørene fra andre produsenter. Den nyeste prosjektøren, A10, har for eksempel en billedgenerator (engine) levert av Epson.

Toppsjefen i In Focus, John Harker har tidligere påpekt overfor digi.no at det er nødvendig med ny teknologi for å skape et volum-marked for prosjektører (se lenke i margen). Administrerende direktør Ole J. Fredriksen i ASK deler denne oppfatningen:

- For å få virkelig store volumer på videoprosjektører må trolig enhetsprisen ned i 2000 - 4000 dollar. Det betinger blant annet endringer i teknologien. Da vil det også bli fart i distribusjonen gjennom PC-kanalen.

- En amerikansk kilde har fortalt oss at dere i ASK vurderer å produsere egne billedgeneratorer, stemmer det?

- Det er ikke aktuelt for oss i dag å sette opp noen ny produksjon av billedgeneratorer. Hva vi imidlertid vurderer er hvordan vi skal møte denne utviklingen.

- Så du sier at du selv må utvikle en refleksiv teknologi i stedet for å kjøpe den fra for eksempel en konkurrent, slik dere gjør fra Epson med dagens teknologi.

- Refleksiv teknologi er bare en mulighet. Dagens DLP-teknologi er for eksempel ikke god nok for det formålet vi snakker om nå. Når du nevner Epson, så er det forsåvidt ikke det samme selskapet som vi konkurrerer med i dag. Poenget for oss er at dersom vi skal være tidlig inne i dette markedet vil det være ønskelig selv å ha kontroll på teknologien. Det er viktig for at vi skal forstå den, og dermed ha et godt grep på utviklingen. Vi er åpne for å se på hvilken foredlingsgrad vi skal ha på ulike produkter.

- Du sier at dere nå vurderer hvordan dere skal møte denne utviklingen. Hvilket tidsperspektiv har du på den vurderingen?

- Det er en fortløpende vurdering, så det kan jeg ikke si noe om nå.

- Men dere sitter ikke nå og vurderer å sette opp en ny fabrikk?

- Nei, og de utvidelsene vi gjør nå skal ikke settes i noen slik sammenheng heller, presiserer Ole J. Fredriksen i ASK.

Til toppen