KARRIERE

Asker gir opp OpenOffice

Prosjektet var preget av sviktende lønnsomhet og høy risiko, ifølge Rådmannen.

12. mai 2011 - 14:26

I en melding fra Asker kommune heter det at de har stanset innføringen av OpenOffice, en gratis kontorpakke som ble vurdert som et alternativ til Microsoft Office.

OpenOffice ble innført i Askerskolen fra i fjor høst. Planen om å innføre pakken i resten av kommunen er nå skrinlagt. Hovedforklaringen er formulert slik:

– Årsaken er en kombinasjon av at prosjektet har støtt på flere utfordringer enn man normalt kunne forvente, og at forutsetningen for å gå inn i prosjektet har endret seg slik at prosjektet ikke lenger har samme lønnsomhet.

Utfordringene som nevnes, går igjen hos andre offentlige instanser som har forsøkt å spare kostnader ved å velge OpenOffice: «Integrasjon mot andre programmer har vært vanskelig og det har vært problemer med å tilgjengeliggjøre Open Office dokumenter for samarbeidspartnere med annen programvare.»

I rapporten som ligger til grunn for kommunens beslutning, vises det til «samhandlingsproblematikk» med annen programvare: It’s Learning, ESA, felles ledelsessystem og pedagogisk programvare. Det klages over problemer med utveksling av dokumenter med pc-er i hjemmet og andre offentlige organisasjoner med divergerende kontorpakke, det vil si Microsoft Office. Det vises også til at OpenOffice oppfattes som mindre funksjonsrikt og mer teknisk ressurskrevende enn Microsoft-alternativet.

Det klages også over manglende kompetanse i det norske miljøet:

– Det har gjennom hele prosjektet vært en utfordring å finne ressurser i Norge som kan bistå i gjennomføringen. I tillegg har det internasjonale utviklermiljøet blitt splittet i løpet av prosjektperioden. Asker kommune opplever at den nødvendige støtten for å være med å utvikle programpakken videre, ikke er til stede, og risikoen knyttet til videre utrulling av programvaren blir dermed for stor.

Rapporten nevner spesielt problemer med tilgang på teknisk kompetanse i kombinasjonen Windows og OpenOffice for støtte til utvikling og feilretting.

Økonomi er et vesentlig argument for å stanse prosjektet.

Vedtaket om å innføre OpenOffice hadde som premiss en årlig innsparing i Askerskolen på 500.000 kroner. Prosjektet fikk 550.000 kroner i støtte fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og 400.000 kroner i støtte fra Friprogsenteret som skulle gå til etableringen av en nasjonal e-læringsløsning.

Rapporten om hvordan det gikk i praksis, anslår at Askerskolen ikke sparte 500.000 kroner i lisenskostnader, men 330.000 kroner.

I mars skjedde det noe som endret forutsetningene for hele prosjektet. Microsoft innførte en ny lisensmodell for Office til skoler – ikke til andre tjenesteområder.

Med den nye modellen, sparer Askerskolen 900.000 i lisenskostnader, det vil si 400.000 kroner mer enn OpenOffice-prosjektets mål på skolesiden.

Asker kommune har sannsynligvis en følelse av å ha blitt sveket av Akershus fylkeskommune og av 11 andre Akershus-kommuner som ifølge et samarbeidsprosjekt også skulle sette i gang med OpenOffice på bred basis.

Ingen av de andre kommunene har startet eller planlagt å innføre OpenOffice.

Akershus fylkeskommune, som har brukt OpenOffice på fylkets videregående skoler siden 2002, og som også var med på det kommunale samarbeidsprosjektet, gjennomførte i fjor høst en intern vurdering av satsingen på OpenOffice.

Som følge av denne interne vurderingen vedtok fylket i januar i år å gå tilbake til Microsoft Office.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

Rådmannen i Asker kommune konkluderer med at OpenOffice-prosjektet har større risiko enn tidligere, og at lønnsomhet og gevinstpotensial er redusert.

Det skal nå settes av til sammen 4 millioner kroner de nærmeste årene for å tilbakeføre Askerskolen til Microsoft Office og oppgradere Microsoft Office i de øvrige tjenesteområdene.

Denne plansjen oppsummerer Rådmannens vurderinger:

Beslutningen om å avslutte OpenOffice-prosjektet får ingen innvirkning på Asker kommunes øvrige pragmatiske satsing på en blanding av lisensbelagt programvare og åpen kildekode.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.