AT&T-allianse utvider i Afrika

Den løst sammensatte telealliansen World Partners, der amerikanske AT&T er største partner, har tatt opp Telecom South Africa som sitt første afrikanske medlem.

Utvidelsen ble offentliggjort på telekomkonferansen Africa Telecom 98, og betyr at World Partners utvider sitt dekningsområde.

Telealliansen ser for seg et sør-afrikansk telemarked som vokser i like sterkt tempo som landets øvrige næringsliv. Også for Telecom SA vil medlemsskapet by på nye utfordringer med muligheter for å tilby nye internasjonale teletjenester.

WorldPartners har i dag 19 medlemmer som dekker 35 nasjoner.

Til toppen