AT&T-fusjon i det blå

Fusjonssamtalene mellom AT&T Corp. og SBC Communications Inc. har kjølnet - kanskje for godt. Dermed ser det mørkt ut for verdens største selskapssammenslåing - en handel verdsatt til 350 milliarder kroner.

Fusjonssamtalene mellom AT&T Corp. og SBC Communications Inc. har kjølnet - kanskje for godt. Dermed ser det mørkt ut for verdens største selskapssammenslåing - en handel verdsatt til 350 milliarder kroner.

Motstanden fra amerikanske politikere og telemyndigheter er trolig hovedårsaken til at verdens største fusjon likevel trolig ikke blir noe av, melder Reuters.

Det var i slutten av mai Wall Street Journal skrev at AT&T Corp. og SBC Communications Corp. diskuterer en mulig sammenslåing av de to selskapene. Verdien på en eventuell fusjon er vurdert til over 350 milliarder kroner og ville gitt det nye selskapet kontrollen over 25 prosent av det amerikanske telefonmarkedet og over 60 prosent av det amerikanske markedet for internasjonal telefoni.

En fusjon ville representert den største endringen i USAs telekomindustri siden oppdelingen av Bell i 1984.

Men nå ser det ut til at det neppe blir noen fusjon mellom AT&T og SBC. Det skyldes ikke minst FCC-leder (Federal Communications Commission) Reed Hundts uttalelser for ti dager siden om at "(...)en fusjon mellom AT&T og ethvert Bell-selskap er utenkelig fordi det vil underminere konkurransen både på internasjonal og lokal telefoni(...)" og "(...)gi en maktkonsentrasjon som er utenkelig."

Hundts uttalelser skal være en viktig begrunnelse for at fusjonssamtalene mellom SBC og AT&T - samtaler selskapene selv ennå ikke har bekreftet har funnet sted - har kjølnet.

Dermed kan det se ut til at telekomanalytiker Jeffrey Kagan får rett i sin vurdering om at "virkningen av Hundts uttalelser trolig vil være fatal" for eventuelle fusjonsplaner mellom AT&T og SBC.

Den nye amerikanske teleloven, som kom i fjor høst, åpnet det nordamerikanske markedet for full konkurranse og dermed også for flere fusjoner mellom store telekomselskaper, deriblant Bell Atlantics foreslåtte oppkjøp av Nynex Corp. til den nette sum av 160 milliarder kroner.

Så sent som i april i år ble SBCs oppkjøp av Pacific Telesis Group til 116 milliarder kroner sluttført. Dette er nå USAs nest største telefonselskap - nest etter AT&T.

Om AT&T og SBC mot all formodning likevel skulle slås sammen, vil det nye selskapet få en årlig omsetning på svimlende 80 milliarder dollar, nærmere 563 milliarder kroner og kontrollere over halvparten av det amerikanske markedet for internasjonal telefoni. Det siste vil neppe gjøre det noe enklere å få de amerikanske telemyndighetenes velsignelse for en eventuell fusjon.

Til toppen