AT&T kverker GSM

Slukkedato for mobilnettet er satt.

AT&T kverker GSM
AT&T slukker sine GSM-antenner innen 2017, for å frigjøre plass til 3G og 4G. Bilde:

AT&T har bestemt seg for å slutte med GSM. Alle deres såkalte 2G-mobilnett skal være stengt innen 1. januar 2017.

Det amerikanske teleselskapet mener overgangen er nødvendig for å frigjøre spektrum, ifølge Ars Technica. Radiofrekvensene skal brukes til nyere 3G- og 4G-teknologi.

Slukkedatoen betyr at kundene deres innen både talebasert GSM og såkalt maskin til maskin-kommunikasjon (M2M) – mye brukt innen alarmer osv. – må bytte utstyr innen drøyt fire år.

AT&T har om lag 105 millioner mobilabonnenter. Rundt 12 prosent av kundemassen benytter i dag rene GSM-håndsett, ifølge en fersk årsmelding sendt til USAs finanstilsyn.

Post- og teletilsynet er ikke kjent med at teleoperatørene har tilsvarende planer om å slukke GSM-nett i Norge. Det forteller avdelingsdirektør i tilsynet, Geir Jan Sundal til digi.no.

Det er tenkelig at enkelte vurderer å redusere GSM-bruken noe i 900- og 1800 MHz-båndet som benyttes her til lands, og dermed beholde noe M2M, men samtidig frigjøre mer frekvensbånd til mobilt bredbånd. Dette krever varsling og en del formaliteter, påpeker Sundal.

Behovet for å omfordele radiospektrum til nye bruksområder er heller ikke like prekært i et lite land som Norge, mener han.

- Det er akkurat like mange frekvenser i Norge som i eksempelvis Tyskland som i hvert fall har 15 ganger så mange innbyggere. Ressursene er de samme, men fordi vi er betraktelig færre tror jeg ikke presset blir størst hos oss, sier avdelingsdirektør Sundal.

Dagens GSM blir erstattet

Telenor tror på sin side at dagens GSM kommer til å bli erstattet. Det forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i en e-post til digi.no.

Også Netcom er enig i at GSM vil forsvinne, men ingen av dem har gjort seg noen konkrete tidsplaner.

- Vi har ikke gjort oss noen konkrete tanker i forhold til tidspunkt, men at GSM skal fases ut er helt sikkert. Timingen handler om alle M2M-simkortene. Per i dag er det også veldig mange 2G-baserte mobiltelefoner, sier Netcoms kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus.

Netcom oppgir at rundt 25 prosent av deres kunder i dag har en ren 2G-telefon, som ikke vil fungere dersom GSM-mobilnettet skulle slukkes.

Amundsen i Telenor påpeker at en GSM-slukking neppe vil skje før 800 MHz-båndet er bygget ut med samme eller bedre dekning via 4G/LTE. Det ligger trolig mange år frem i tid.

Krever indrefilet

Han sikter til den såkalte «digitale dividenden» (790 MHz til 862 MHz) som ble ledig etter slukkingen av analoge tv-signaler for et par år siden.

Dette frekvensområdet, også omtalt som «indrefileten» av operatørene, når lenger og følger landskapet bedre enn signaler i høyere frekvensområder, der dagens digitale mobile bredbånd går.

Spektrumet er svært attraktivt fordi det medfører rimeligere utbygging ettersom det krever langt færre basestasjoner.

Regjeringen bestemte allerede i 2009 at de ledige frekvensene skulle gå til mobilt bredbånd, og auksjoneres bort. Den lenge varslede auksjonen har siden blitt utsatt en rekke ganger. Auksjonen skal etter de siste signalene fra samferdselsdepartementet antakelig gjennomføres denne høsten.