AT&T og BT i fusjonssamtaler...igjen

Amerikanske AT&T og britiske BT skal være i samtaler om å fusjonere deler av sine virksomheter, skriver Wall Street Journal.

For knapt et halvt år siden offentliggjorde AT&T planer om å splitte opp selskapet i tre deler, men nå ser det ut som om ledelsen har kommet på andre tanker, skal en tro Wall Street Journal.

Opprinnelig var planen å splitte opp selskapet i egne virksomheter for mobiltelefoni, bredbånd og teletjenester for det proffe næringslivet, men nå skal den amerikanske telegiganten ha tatt opp fusjonsdiskusjonen med British Telecommunications om å slå sammen de to selskapenes telefokus mot næringslivet. AT&Ts ledelse diskuterer også om det ikke er en god idé å slå sammen den internasjonale teleoperatørvirksomheten mot konsumentmarkedet med kabel-TV-virksomheten, skriver den amerikanske næringslivsavisen.
Les mer om de forrige fusjonssamtalene:
AT&T og BT bekrefter fusjonssamtaler

AT&Ts kabel-TV-virksomhet var planlagt lansert som en såkalt "tracking stock", som noe overforenklet forklart er en egen aksjetype som benyttes for å måle prestasjonene innen en spesifikk virksomhet i et større selskap. Nå spår en rekke observatører og investorer at AT&Ts kabel-TV-virksomhet i stedet vil bli kjøpt opp av et annet kabelselskap så fort AT&T registrerer aksjene for salg i en børsintroduksjon, skriver Wall Street Journal.

Én del av AT&Ts opprinnelige plan - det vil si utskillelsen av mobilvirksomheten AT&T Wireless Group - ventes å gå som planlagt, sannsynligvis en gang i løpet av neste måned. Dette vil bli et selvstendig selskap med en egen aksje. I dag handles også denne som en "tracking stock".

Ifølge Wall Street Journal hersker det en viss frustrasjon innad i AT&T rundt det 15 måneder gamle joint venturet med BT, Concert, som viser skuffende resultater. Dette skal ha fått partene til atter å sette seg ned rundt forhandlingsbordet for å diskutere en enda tettere relasjon.

Verken AT&T eller BT ønsker å kommentere fusjonsryktene overfor Wall Street Journal, men avisen mener å være sikker i sin sak at partene nå diskuterer om de skal terminere eller blåse nytt liv i Concert-samarbeidet. Et av alternativene som visstnok diskuteres er en fusjon av AT&Ts og BTs teletjenester rettet mot bedriftsmarkedet. Et annet skal være at AT&T overtar hele Concert, om en da ikke velger å avvikle hele joint venturet.

I fjor brøt fusjonssamtalene mellom AT&T og BT sammen etter uenighet om verdivurderinger og uoverenstemmelser i selskapenes respektive ledergrupperinger. I forrige runde var dessuten en mulig kombinasjon av selskapenes mobilvirksomheter tema under diskusjonene, hevder kilder overfor Wall Street Journal.

Til toppen