AT&T vil dele seg i fire

I et forsøk på å øke aksjeverdien og overskuddet planlegger AT&T en fisjon som skal skape fire nye enheter. Nye AT&T skal bli den største av de fire delene, næringslivsdelen, som samler 25 milliarder dollar av selskapets samlede inntekter i 1999 på vel 64 milliarder dollar.

I et forsøk på å øke aksjeverdien og overskuddet planlegger AT&T en fisjon som skal skape fire nye enheter. Nye AT&T skal bli den største av de fire delene, næringslivsdelen, som samler 25 milliarder dollar av selskapets samlede inntekter i 1999 på vel 64 milliarder dollar.

"Project Grand Slam" heter planen som omtales i mandagens utgave av The Wall Street Journal. Planen skisserer delingen av AT&T i fire ulike deler, bredbånd, mobiltelefoni, privatkunder og næringslivskunder. Målet er at selskapet ikke bare skal øke overskuddet, men også lettere synliggjøre gevinster og øke markedsverdien.

Den største delen av de fire, næringslivsdelen, skal bli nye AT&T og inkluderer seks millioner kunder på USAs største datanettverk. Denne delen er også selskapets mest lønnsomme del, og utgjør 39 prosent av omsetningen målt etter 1999-tallene, men står for 46 prosent av overskuddet som i 1999 beløp seg til vel 9,2 milliarder dollar av selskapets overskudd på 20 milliarder.

I løpet av mandagen er det ventet at selskapets styre vil ta stilling til planen, som kan offentliggjøres allerede onsdag når AT&T ventes å presentere sine resultat for tredje kvartal. AT&Ts styre skal også ha andre alternativer som en kan ta stilling til. For om selskapet går for en deling i fire deler, splitter konsernsjef C. Michael Armstrong opp det selskapet han skal ha mye av æren for eksisterer i dag. Han har siden han startet i 1997, blant annet investert nær 1000 milliarder kroner i oppkjøp av kabel-TV virksomhet rundt om i landet og satt en ny standard for prising av slike selskap.

Selskapet har falt med 70 milliarder dollar i børsverdi siden januar, i hovedsak som følge av lavere priser på rikstelefoni, der selskapet har møtt massiv priskonkurranse fra konkurrenter som MCIWorldcom og Sprint. Selv om vriksomheten øvrig går relativt bra merkes konkurransen på det hjemlige forbrukermarked så sterkt at hele selskapets børsverdi rammes. Dette er årsaken til at selskapet ønsker å skille ut de mest lønnsomme delene av selskapet.

AT&T er allerede i gang med å skille ut mobilvirksomheten som er planlagt til en gang til neste år. Det kan skje samtidig med at AT&T kjøper mobilselskapet Nextel for i underkant av 30 milliarder dollar og bytter sitt eget TDMA-mobilnett og Nextels iDEN-nett med EDGE (enhanced data rates for global evolution), som både er kompatielt med GSM og med tredje generasjon mobiltelefoni, (UMTS), som er verdens mest brukte mobilstandard.

Til toppen