Atea flytter ikke nok bokser

Tregt pc- og servermarked undergraver lønnsomheten.

Atea flytter ikke nok bokser
Daglig leder Dag Fodstad i Atea Norge: Nedgangen i salget av pc-er og servere er 9,6 prosent. Bilde: Per Ervland

Store deler av IT-markedet er lite lystig for tiden. Kvartalsregnskapet som Atea la fram i dag bærer preg av det. Lønnsomheten presses nedover. Samtidig greier Atea å øke sine markedsandeler.

Det eneste nøkkeltallet som peker oppover, er omsetning. Sammenliknet med første kvartal i fjor øker den med 5,5 prosent til 5,08 milliarder kroner.

Før og etter opsjonskostnader faller Ebitda med henholdsvis 13,7 og 10,4 prosent, til henholdsvis 140,8 og 140,3 millioner kroner. Etter avskrivning og amortisering blir driftsresultatet (Ebit) 68,6 millioner kroner. Det er ned 32,5 prosent. Resultatet før skatt for videreført virksomhet er ned 39 prosent, til 58,9 millioner kroner.

Atea deler sin virksomhet i tre segmenter: maskinvare, programvare og tjenester. Maskinvare er suverent størst, med langt over halve omsetningen.

I første kvartal faller omsetningen av maskinvare med 1,4 prosent til 2,86 milliarder kroner. Fallraten er lavere enn forrige kvartals 9,5 prosent. Samtidig er bruttomarginen ytterligere redusert, fra 14,5 prosent til 13,2 prosent.

Tjenester og programvare er nå om lag like store. Programvare er Ateas lyspunkt i kvartalet: Omsetningen vokser med 26,5 prosent til 1,11 milliarder kroner, og bruttomarginen er bare marginalt svekket, fra 11,9 prosent til 11,4 prosent. Tjenester øker med 7,2 prosent til 1,12 milliarder kroner. Here er lønnsomheten uendret.

I kvartalsrapporten heter det at nedgangen i maskinvareinntekter «gjenspeiler vanskeligere markedsforhold, særlig innen pc- og serversegmentene, samt utsettelse av enkelte ordrer». Nedgangen i driftsresultat før avskrivning og nedskrivning (Ebitda) tilskrives «lavere inntekter i det norske markedet som følge av mindre hardwaresalg grunnet utsettelse av ordrer, samt lavere produktmargin».

I Norge økte driftsinntektene med 2,4 prosent til 1,44 milliarder kroner. Maskinvare falt med 9,6 prosent, mens programvare og tjenester øker med henholdsvis 43 prosent og 11 prosent.

I Sverige økte driftsinntektene med 22 prosent til 1,78 milliarder (norske) kroner. Maskinvare økte med 17 prosent, programvare med 44 prosent og tjenester med 7 prosent. Kvartalsrapporten forklarer at veksten i maskinvare var drevet av spesielt høye inntekter fra offentlig sektor.

I Danmark økte driftsinntektene med 1,7 prosent til 1,33 milliarder (norske) kroner. Maskinvare falt 4 prosent, mens programvare økte med 55 prosent og tjenester med 2,5 prosent.

I Norge er Atea rammet av streik: Konsernledelsen vil ikke innfri et krav om tariffavtale: Den har fått LO mot seg.

    Les også:

Les mer om:
;