Atea løftes av maskinvare

Steinar Sønsteby friskmelder pc-en.

Atea løftes av maskinvare
Konsernsjef Steinar Sønsteby sier seg veldig fornøyd med Ateas vekst i inntekter og resultat, som ifølge ham er på rekordnivåer for tredje kvartal. Bilde: Per Ervland

Atea melder om rekord i inntekter og lønnsomhet i regnskapet for tredje kvartal, som ble presentert onsdag morgen.

5,17 milliarder kroner i omsetning tilsvarer en vekst på 10,9 prosent målt mot samme periode i fjor.

Driftsresultatet (Ebitda) er opp 30 prosent til 205 millioner kroner, mens driftsmarginen har løftet seg fra 3,4 til 4,0 prosent.

Konsernsjef Steinar Sønsteby er svært fornøyd med utviklingen.

– Dette er det tredje kvartalet på rad hvor vi presenterer betydelig bedre tall enn vi gjorde i fjor. Så er det alltid sånn at i et stort selskap som vårt vil det alltid være geografi eller teknlogiske områder hvor det ikke er helt som vi hadde ønsket. Stort sett er vi veldig fornøyd, sier Sønsteby til digi.no.

Kundene ned fra gjerdet

Regnskapet er tydelig på at veksten er drevet av økt etterspørsmål for maskinvare. Etter noen magre år er kundene igjen ute etter å handle pc-er.

– Det vi så i 2012 og 2013 var en usikkerhet blant kundene om hva slags enheter, som pc-er, nettbrett eller smarttelefoner kundene ville forsyne sine ansatte med. Jeg tror den usikkerheten skyldtes at produsentene ga et inntrykk av at man nå måtte tenke helt nytt.

Nettbrett kontra pc, hvorvidt maskinen skal ha berøringsskjerm og nytt operativsystem fra Microsoft som var mest tilpasset berøring er noe av det som kan skapt usikkerhet. Men så måtte man kanskje ikke tenke så nytt likevel.

– Du er nødt til å ha en smarttelefon, uansett hva man velger. Jeg tror de fleste nå er klar over at nettbrett er ok for å konsumerer informasjon, men at du må ha pc for å produsere noe. Enhver person i arbeidslivet må ha en smarttelefon og en pc. Økningen i maskinvaresalget er relativt mye drevet av pc-er, men vi selger også flere servere og kommunikasjonsutstyr enn på samme tid i fjor, sier Sønsteby.

Bransjens værhane Intel har for øvrig aldri solgt flere prosessorer enn nå. Det er et klart tegn på at de magre årene er forbi, og at pc-en for alvor kan friskmeldes.

Pent vær - mindre programvare

Atea opplever på samme tid en liten svikt i programvareomsetningen, som er ned 1,6 prosent på konsernnivå. Her er det store forskjeller mellom landene selskapet operererer i. Danmark og Sverige øker en del, som veier opp for et større fall i Norge, hvor inntektene er ned 16,3 prosent til drøyt 168 millioner kroner.

– Den totale utvikingen innen programvare er preget av at vi har et svakere salg i Norge enn andre land. Det er sånn som skjer av og til. Spesielt i Norge er en ganske stor del av tredje kvartal påvirket av ferie. Det var eksepsjonelt godt ferievær i år, sier Sønsteby.

Innen tjenester opplever Atea stillstand, noe han forklarer med to forhold.

– Vi er i ferd med å selge mer av tjenestene våre som del av langsiktige kontrakter fremfor del av et prosjekt. Det er noe på det, men i hovedsak skyldes det at vi for et år siden dro ned bemanningen med cirka 200 mennesker på tjenestesiden. Det gjorde vi delvis for å øke effektiviteten, og det ser vi veldig tydelig på resultatene, og delvis for å bane vei for mer moderne kompetanse. Per i dag er vi cirka 100 konsulenter mindre enn på samme tid i fjor.

Konsernsjefen har begynt å heve blikket utover selskapets resultater, for å si noe om trender på litt lengre sikt. Både drivere og utfordringer de ser komme.

I dag var offentlig sektor tema. Det er naturlig ettersom det offentlige står for halvparten av inntektene deres. Sønsteby ønsker å fortelle at digitaliseringen i offentlig sektor er noe de vil få glede av.

– Blant analytikere og andre som følger oss er man litt for mye opptatt av kortsiktige trender. Offentlig sektor kommer til å være et sunt og voksende marked fremover. Der er det stor uløste oppgaver, som kommer til å få penger knyttet til seg.

– Vi er nødt til å tenke digitalt og ikke analogt når vi skal utvikle neste generasjon systemer. Det er ikke en kritikk mot eksisterende lagacy-systemer som vi må leve med en stund fremover også, men vi tenker ikke nytt nok. Det er fortsatt for mye silotankegang i det offentlige, mener Sønsteby.

Men det føler han seg sikker på at kommer til å endre seg, med tilhørende økte investeringer i IKT-verktøy, noe Atea regner med vil påvirke dem positivt.

– Investeringene i offentlig sektor til digitaliseringen er ikke en trend som påvirkes av ny teknilogi, nye operativsystemer eller prosessorer, ei heller et svakere økonomisk klima.

Økt satsing på IKT innen helsesektoren og skoleverket er del av helheten som totalt sett gjør at Sønsteby venter seg gode tider fremover.

Hittil i år har Atea-konsernet omsatt for rundt 17 milliarder kroner i omsetning, hvilket er 11,7 prosent bedre enn fjorårets tre første kvartaler. Kontantstrømmen er styrket med 376 millioner kroner.

IT-selskapet sier de venter ytterligere vekst i tiden som kommer i markedet for IT-infrastruktur og systemintegrasjon som følge av kundenes investeringer.

Atea er notert på Oslo Børs, der aksjen har løftet seg drøyt 27 prosent hittil i år. Onsdag morgen er kursen opp 0,72 prosent.

Les mer om: