Atea ofrer marginen

Skole-PC driver veksten for oppkjøpskandidat.

Atea ofrer marginen
Steinar Sønsteby gikk i september av som Norges-sjef i Atea, men klarte å kneppe inn enda et kvartal med rundt 20 prosent vekst. Bilde: Per Ervland

Nordens største leverandør av IT-infrastruktur, Atea, leverte resultater for tredje kvartal torsdag morgen. Selskapet kunne vise til sterk vekst i driftsinntektene. Særlig den norske virksomheten, inntil nylig ledet av Steinar Sønsteby, gjorde det skarpt.

I går meldte selskapet at de er i diskusjon med et oppkjøpsfond om å bli kjøpt opp. Dette kan derfor være et av de siste resultatene selskapet presenterer som børsnotert selskap.

Den finansielle uroen som preger hele Europa gjør seg også gjeldene i det nordiske markedet, melder Atea som skriver at prispresset har økt. Dette gjelder særlig innenfor produkter. For å møte dette har selskapet vunnet en del avtaler med lavere bruttomargin.

– Økte produktinntekter er viktig for å øke tjenesteinntektene fremover, skriver selskapet.

Svakere margin

Totalt sett endte driftsinntektene til 4,45 milliarder kroner i tredje kvartal, en økning på 8,2 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 157,5 millioner kroner, en vekst på fem prosent fra året før. Resultat før skattekostnad endte på 87,6 millioner kroner, en oppgang på i underkant av en million kroner.

Driftsmarginen falt fra 3,5 til 3,6 prosent i kvartalet.

Skolen redder veksten

For den norske virksomheten kunne selskapet rapportere om en vekst på hele 21,7 prosent i driftsinntektene. Dermed endte omsetningen på 1,5 milliarder kroner i de tre månedene som endte i september.

Dag Fodstad tok for noen uker siden over jobben som adm. direktør for Ateas norske avdeling. Dette er den største enheten i selskapet.
Dag Fodstad tok for noen uker siden over jobben som adm. direktør for Ateas norske avdeling. Dette er den største enheten i selskapet.

Produktinntektene steg med 25 prosent. Mye av veksten kommer fra offentlig sektor, der Atea blant annet har levert PC-er til norske skoler.

Driftsresultatet i Norge steg med 10,4 prosent til 60,7 millioner i kvartalet, mens produktmarginen falt med 2 prosentpoeng til 12,6 prosent. Årsaken til dette finner vi igjen i salg av skole-PC-er med lav margin samt økning i programvaresalget, som også har en forholdsvis lav margin.

Tar markedsandeler

Atea melder at analysebyrået IDC viser en vekst for selskapets område på 3,3 prosent i Norden for 2012. Veksten for maskinvare forventes å stige med 4,6 prosent mens programvare og konsulentinntekter forventer å vokse med henholdsvis 3,3 og 1,7 prosent i år. Ateas vekst totalt sett var på 7,5 prosent i konstant valuta og en vekst på 5,1 prosent organisk (ikke inkludert oppkjøpt virksomhet) i tredje kvartal.

– Dette viser at Atea fortsetter å vinne markedsandeler, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Vil tjene mer

Atea introduserte tidligere i år en strategi for økt lønnsomhet og vekst under navnet «Together Towards the Top». Målet er at driftsinntektene skal økes til 30 milliarder kroner og et driftsresultat (EBITDA) på 1,8 milliarder kroner innen 2015.

Blant de viktigste tiltakene er markedsrettede tiltak for å øke tjenesteinntektene, og særlig avtaleinntektene, dedikert salgsfokus på mellommarkedet og internasjonale kundegrupper, samt interne tiltak for å forbedre bruttomarginen, forbedre prosesser og senke kostnadsbasen. Atea forventes derfor å vinne ytterligere markedsandeler og øke lønnsomheten de kommende årene, skriver selskapet i rapporten.

For markedet som helhet er Atea forsiktig positive, men legger seg på linjen til IDC.

– Ifølge IDC vil veksten i hardwaremarkedet i 2012 primært drives av smarttelefoner og nettbrett, og leveranser av skole-PC-er i Sverige og Norge. Veksten i programvaremarkedet vil hovedsakelig være knyttet opp mot store Windows 7-prosjekter, skriver selskapet som mener de er godt posisjonert i dette markedet.

    Les også:

Les mer om: