RESULTATERFINANS

Atea varsler oppsigelser

Kostnadene må ned, utviklingen i Norge er «utfordrende».

Nedbemanning og utbygging av servicesenter i Latvia er hovedtiltakene for å redusere kostnadene i Atea.
Nedbemanning og utbygging av servicesenter i Latvia er hovedtiltakene for å redusere kostnadene i Atea. Bilde: digi.no
23. okt. 2013 - 10:39

Atea publiserte i dag sine tall for tredje kvartal.

Konsernet varsler en nedbemanning på 300 årsverk.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor øker driftsinntektene med 4,8 prosent til 4,66 milliarder kroner. Driftsresultatet (Ebitda) er ned 1,7 prosent til 154 millioner kroner. Resultatet før skatt er ned 37 prosent til 55,7 millioner kroner. Atea setter av 5,6 millioner kroner til skatt, i underkant av 10 prosent av nettoresultatet.

I delårsrapporten gir konsernsjef Claus Hougesen denne kommentaren:

– Jeg er svært fornøyd med å se at driftsinntektene har økt og at Ebitda er på samme nivå som året før, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene. For å effektivisere driften og øke lønnsomheten fremover har vi imidlertid iverksatt tiltak for å redusere kostnadene med NOK 200 millioner i året fra begynnelsen av 2014.

Hvis det å øke driftsinntektene og opprettholde Ebitda-nivået er Hougesens hovedkriterier for å vurdere konsernets utvikling, har han liten grunn til å være fornøyd over Norge.

Konsernsjef Claus Hougensen er skuffet over Ateas utvikling i Norge.
Konsernsjef Claus Hougensen er skuffet over Ateas utvikling i Norge.

I Norge faller omsetningen med 0,5 prosent til 1,49 milliarder kroner. Ebitda er 25 prosent til 45,5 millioner kroner og Ebit er ned 45 prosent til 26,2 millioner kroner.

Sverige derimot øker omsetningen med 12 prosent til 1,59 milliarder kroner, og er Ateas største geografiske område målt etter driftsinntekter. Ebitda er opp 24 prosent til 32,2 millioner kroner, mens Ebit er ned 0,4 prosent til 18,3 millioner kroner.

I Danmark er omsetningen opp 1,1 prosent til 1,17 milliarder kroner. Ebitda er opp 9,4 prosent til 61,9 millioner kroner – godt over både Sverige og Norge – mens Ebit er ned 31 prosent til 20,2 millioner kroner.

Finland og Baltikum viser gode takter, men er fortsatt beskjedne i forhold til resten av konsernet: De står til sammen for litt over 9 prosent av den samlede omsetningen.

Fellestjenestene – Atea Logistikk og Atea Global – bidrar med en omsetning på så vidt over 1 milliarder kroner, opp 4,0 prosent fra i fjor. Ebitda er ned 12 prosent til beskjedne 12 millioner kroner, mindre enn bidraget fra Baltikum der omsetningen er 167 millioner kroner.

Der regnskapet samler segmentene maskinvare, programvare og tjenester på tvers av alle geografiske områder, ser man at maskinvareomsetningen øker med 3,0 prosent til 2,92 milliarder kroner, programvare øker med 9,6 prosent til 662 millioner kroner og tjenester øker med 7,0 prosent til 1,09 milliarder kroner. 63 prosent av Ateas omsetning er maskinvare, 23 prosent er tjenester.

I tallpresentasjonen karakteriseres tredje kvartal som «utfordrende» for Norge: Økningen i programvaresalget på 30 prosent til 201 millioner kroner kompenserer ikke for nedgangen i maskinvareomsetningen på nesten 6 prosent til 947 millioner kroner. I kroner er maskinvare ned 57,5 millioner kroner, programvare er opp 46,5 millioner kroner.

I delårsrapporten heter det:

– Atea har ikke opplevd den positive markedsveksten i Q3 2013, som kunne vært forventet ifølge IDCs prognoser. Atea opplever snarere at kundene er nølende til å investere og at salgsprosessene er blitt lengre. Dette har vært særlig merkbart innen hardwaresegmentet, der etterspørselen etter servere og PC-er har gått ned.

Om nedgangen i maskinvaresalget i Norge heter det:

– Hardwareinntektene sank organisk med 7,3 %. Nedgangen i hardwareinntekter skyldes hovedsakelig utrulling av færre PC-er til skoler dette året sammenlignet med året før.

For å rette opp utviklingen varsler Atea betydelige tiltak: Personalkostnader og andre driftskostnader skal ned 200 millioner kroner per år fra begynnelsen av 2014.

Det viktigste tiltaket er nedbemanning: 300 årsverk skal vekk. I regnskapet for fjerde kvartal skal det settes av 70 millioner kroner til restrukturering.

Et annet tiltak for å redusere kostnadene, er å trappe opp servicesenteret i Riga i Latvia. I delårsrapporten heter det:

– Atea har allerede flyttet deler av back office-funksjonene, og i 2014 vil ytterligere administrative funksjoner bli gjenstand for en kontrollert overføring til det felles servicesenteret i Riga. Målet er å øke kvaliteten, styrke konkurransedyktigheten og redusere de årlige kostnadene med om lag NOK 100 millioner. Den positive effekten vil begynne i 2015 og vil ha full effekt i 2016.

Det er ikke spesifisert hvor mange årsverk som skal fjernes i Norge.

Det heter at kostnadsreduserende tiltak vil få en årlig effekt på 75 millioner kroner fra januar 2014.

Hvis man går ut fra at nedbemanningen i Norge gir samme regnskapseffekt per hode som nedbemanningen i hele konsernet, kan det anslås at rundt 50 vil miste jobben.

Atea har i dag 6 612 ansatte, hvorav 1 711 i Atea Norge.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.