Åtte er nok for Oracle

Det koster å være kar: Oracle svidde av nesten 22 millioner kroner bare på gårsdagens Oracle8-lansering. Over 50.000 mennesker overvar den satellittoverførte seansen, der Larry Ellison kastet bort en hel time på tøvete Gates-harselas før han kom til saken.

Det koster å være kar: Oracle svidde av nesten 22 millioner kroner bare på gårsdagens Oracle8-lansering. Over 50.000 mennesker overvar den satellittoverførte seansen, der Larry Ellison kastet bort en hel time på tøvete Gates-harselas før han kom til saken.

For de som ikke har fulgt med i debatten om nett-computere (NC) de siste 18 månedene, var sikkert gårsdagens Ellison-forestilling en underholdende affære. For alle andre må den første timen av Oracle-sjefens opptreden ha fortonet seg som et eneste sammenhengende gjesp. Det var det i hvert fall for digis utskremte, som aldri har funnet repriser like underholdende som live-sendinger - selv om sendingen kommer fra en av verdens mest berømte konsertsaler; Radio City Music Hall i New York.

Men Larry Ellison er Larry Ellison - på godt og vondt. Så da han etter én times NC-misjonering og servering av gamle Microsoft-blødmer, omsider kom seg inn på det han egentlig var kommet for å snakke om - lanseringen av Oracle8 - ble det da interessant å høre på.

For som Oracle Norges markedssjef Harald Løvvik sier: - NC-boksen i seg selv er ikke så viktig. Den er bare et symbol på at IT-bransjen er på vei inn i en ny æra. Det viktige valget Oracle nå gjør, er å flytte kompleksiteten bort fra sluttbrukeren og inn i nettverket der den hører hjemme. Det er dette som er den nye æraen -"Network computing".

Og hvem vinner på at network computing-tankegangen slår gjennom? Ja, nettopp - databaseprodusenter som Oracle. For om all kompleksiteten skal flyttes bort fra skrivebordet og inn i nettverket, vil det si at alle data i hovedsak må legges inn i databaser - som i de fleste tilfeller er den sikreste; billigste; mest tilgjengelige, pålitelige og effektive måten å håndtere data på.

Poenget er at om alle gjør dette samtidig, er det ikke så mange andre selskaper enn nettopp Oracle du kan velge. Uavhengige målinger viser at Oracles databaser scorer høyest av alle når det gjelder skalérbarhet og stabilitet. I den siste standard SAP-testen fra Gartner Group troner Oracle på de fire øverste plassene på ulike plattformer. På femteplass kommer den første utfordreren: Informix.

Strengt tatt har Oracle lansert versjon 8 for lenge siden. Oracle7 7.3 var i prinsippet Oracle8, men selskapet fant ut at de ville profilere Oracle8 som Det Store Databasesystemet for "den nye æraen". Spenningen omkring gårsdagens lansering var derfor mest knyttet til hvilke nyheter som ligger i Oracle8 i forhold til hype-begrepet "network computing" og stikkordene databaseadministrasjon, skalérbarhet og ytelse.

Og for å ta det siste først: som en tommelfingerregel kan du - ifølge Oracle - si at på de fleste områder har Oracle8 en forbedringsfaktor på ti sammenliknet med Oracle7 7.3. Du kan lagre ti ganger mer data på O8 enn i 07 7.3, du kan kjøre ti ganger så mange brukere og hastigheten er økt med ti-gangen. I en demonstrasjon viste Larry Ellison et databasesøk med 1,3 milliarder poster med 37 millioner poster i hver partisjonering - totalt en speilet datamengde på 3,2 terrabyte. Med Oracle8 tok søket 11 (!) sekunder. Til sammenlikning tok det samme søket ti minutter på Oracle7 og 53 sekunder på Oracle7 7.3. Ellison demonstrerte også feiltoleransen til Oracle8s Parallel Server med kjøringer på serverklynger fra såvel Sun som Compaq.

Oracle8 inneholder også flere nye, kraftigere og mer fleksible administrasjonsverktøy - noe som sterkt bidrar til å redusere kostnadene både for store og små databasenettverk. Smørbrødlista inneholder alt fra datapartisjonering (Ellison: "Divide and conquer"), serverstyrt sikkerhetskopiering og datagjenfinning (recovery) samt et sentralisert web-konsoll som automatiserer administrasjon og reduserer nedetid og ikke minst forekomsten av menneskelig svikt. En mer effektiv ressursutnyttelse gjør dessuten at Oracle8 krever mellom 30 og 60 prosent mindre minne per bruker enn foregående versjon.

- Økonomi gjennom skalérbarhet, er Larry Ellisons kronargument for at du skal velge Oracle.

- Med Oracle8 får du en nettverkdatabase som skalerer opp, skalerer ut og skalerer rundt nettverket, sa Ellison. Hva mener han så med det?

Datatyper for multimedia og såkalt data warehousing kommer det stadig mer av, noe som gir en voldsom økning i det generelle datavolumet som skal håndteres av databasen. Derfor er Oracle8 skalért opp til å håndtere databaser i petabyte-størrelse (1000 billioner bytes!).

For det andre må nettverket kunne skalere ut, det vil si håndtere flere samtidige brukere. Dette behovet drives fram av at stadig flere applikasjoner kjøres over Internett og world wide web, dermed bør ikke nettverket være en flaskehals. Oracle8 kan håndtere tusenvis av brukere. Under gårsdagens verdenslansering demonstrerte Ellison en Oracle InterOffice-løsning som kjørte nesten 50.000 samtidige e-mail-brukere i en to-noders klyngeløsning.

Og for det tredje, fordi nettverkbaserte applikasjoner ofte benytter flere datalagre, må nettverksdatabasen sørge for at applikasjonene kan "skalere rundt" nettverket. Oracle8 inkluderer en løsning kalt Advanced Queuing, som er en teknologi som eliminerer alle flaskehalser som kan skyldes manglende kompatibilitet mellom ulike systemer, og som dermed øker den generelle skalérbarheten for de nettverkbaserte applikasjonene.

Skal en lytte til amerikanske analytikere - og det skal en jo innimellom - blir Oracle8 et tøft produkt å knekke for Oracles konkurrenter. Ikke fordi det er verdens beste databaseteknologi, men fordi Oracle - om en kan bruke et slikt bilde - omsider har satt sammen et orkester som stort sett spiller rent, følger takten og ikke minst - starter på det annonserte tidspunkt.

Oracle8 er tilgjengelig på 26 språk og kommer i første omgang på Windows NT, Sun Solaris, HP-UX, AIX, IBM SP2, Sequent PTX, og Digital Alpha AXP, men flere plattformer kommer til iløpet av de neste to månedene. Prisen starter på USD 1.475 for en fembruker-lisens og USD 2.369 for en database for åtte brukere.

Eksisterende Oracle-kunder med Oraclemetals support-avtaler tilbys gratis oppgradering til Oracle8. Oracle vil støtte Oracle7 i hvert fall fram til utgangen av 1999.

Til toppen