Auda - touchmetoden gir mest datasmerter

De som behersker touchmetoden best er også de som har mest dataplager, viser tall fra digi.nos jobbundersøkelse.

De som behersker touchmetoden best er også de som har mest dataplager, viser tall fra digi.nos jobbundersøkelse.

Det høres motstridende ut at touchmetoden fører til dataplager. Det blir da også noe overilt å trekke en slik konklusjon etter det som like fullt kan karakteriseres som noe oppsiktsvekkende funn i jobbundersøkelsen digi.no har foretatt sammen med IKT-Norge.

Her er bakgrunnen for valg av tittel og ingress:
  • Av de over 2.600 personene som har deltatt i undersøkelsen, svarer over hver fjerde at de behersker touchmetoden (det å skrive tekst uten å se på tastaturet) veldig godt. Nesten hver fjerde sier de behersker den godt, og 27 prosent behersker metoden passe godt.
  • 18 prosent sier de kan touchmetoden dårlig, og kun 4 prosent behersker metoden svært dårlig.
  • Alt i alt er det heller ikke mange om oppgir at de har plager relatert til bruk av datamaskin (musearm eller datanakke). Under én prosent sier de har store plager, og i underkant av 4 prosent har middels store plager. Nesten 15 prosent har noe plager, og oppunder 30 prosent oppgir at de har mindre plager. Over halvparten sier de ikke har noen plager i det hele tatt, knyttet til bruk av datamaskin.

Når man krysser touch-svarene med resultatene for dataplager, viser det seg at 43 prosent - nesten halvparten - av de som behersker touchmetoden svært godt også oppgir at de har store plager i forbindelse med bruk av datamaskin. Men dette behøver ikke bety at touchmetoden i seg selv fører til store dataplager, selv om det kan se slik ut: Det er naturlig å anta at de som behersker touchmetoden svært godt også bruker tastaturet i større grad enn de som ikke behersker denne metoden.

Og skal vi tro en fersk dansk undersøkelse, viser det seg at smertegrensen ligger på 25 timer i uka foran PC-en. De som tilbringer mer enn 25 timer foran skjermen hver uke, øker sjansen betraktelig for å få plager relatert til dette.

Du kan lese mer om denne undersøkelsen her: Farlig å taste i mer enn 25 timer.


Til toppen