Auksjon er lotteri, sier Forbrukerombudet

Norges Tele Auksjon AS starter en av Norges største enkeltstående Internett-auksjoner tirsdag 18. mai, hvor 700 produkter til en verdi av flere millioner kroner skal auksjoneres bort. Denne gangen er budene åpne og budavgiften fjernet, for å komme Forbrukerombudets krav i møte. Saken er til behandling hos Justisdepartementet.

Norges Tele Auksjon AS starter en av Norges største enkeltstående Internett-auksjoner tirsdag 18. mai, hvor 700 produkter til en verdi av flere millioner kroner skal auksjoneres bort. Denne gangen er budene åpne og budavgiften fjernet, for å komme Forbrukerombudets krav i møte. Saken er til behandling hos Justisdepartementet.

Det er andre gang Norges Tele Auksjon arrangerer Internett-auksjon, og denne gangen kan deltakerne følge budgivingen på selskapets Internettside. Forrige gang ble det avholdt lukket auksjon, og det kostet 50 kroner å legge inn bud. Auksjonen hadde da 2.700 deltagere.

- Vi har hatt en sak gående med Forbrukerombudet, som nå ligger til avklaring hos Justisdepartementet. Forbrukerombudet mente det kunne være lotteri når brukerne betaler for å legge inn bud, og samtidig ikke ser det høyeste budet. Vi fjerner all tvil, og kjører åpent inntil videre. Vi vil vurdere lukking når avgjørelsen foreligger, sier markedssjef i Norges Tele Auksjon, Morten Hofstad, til digi.no.

Forbrukerombudet skriver i et brev til Norges Tele Auksjon at "FO er av den oppfatning at tiltaket faller inn under lov om lotterier. På den bakgrunn er Justisdepartementet kontaktet for vurdering av tiltaket. Dersom tiltaket ikke anses i strid med lotteriloven vil det bli vurdert etter markedsføringslovens paragraf fem, der det i næringsvirksomhet er forbudt å søke fremmet salget av en eller flere varer, tjenester eller andre ytelser ved å sette i verk utlodning eller annen foranstaltning der tilfellet helt eller delvis avgjør til hvem en fordel skal tilfalle."

Juridisk rådgiver i Forbrukerombudet, Bente Øverli, sier til digi.no at dette er en ny kjøpsform, og det er derfor viktig å vurdere nettauksjoner nøye før det blir enda mer utbredt. - Det er mange ting å ta tak i, både når det gjelder bruk av veiledende priser og opplysninger om at brukeren har ti dagers angrefrist også på denne type kjøp, forteller hun.

Auksjons-firmaet får alle produktene direkte fra kjente merkevareleverandører, og minsteprisen er 25 prosent av veiledende utsalgspris. - Hvis en vaskemaskin koster 10.000 kroner i butikken, begynner budene på 2.500 kroner hos oss, sier Hofstad.

I brevet fra Forbrukerombudet står det også: "Det fokuseres i markedsføringen sterkt på at forbrukeren kan spare tid og penger på å bli med på auksjonen. Påstanden "Gi bud - spar penger" benyttes på hver side i katalogen, og startsiden på Internett benytter påstanden "Gi bud - spar penger! - spar opptil 75 prosent på disse fantastiske produktene"..... Ved antydning eller løfte om spesielle prisfordeler, må de næringsdrivende kunne sannsynliggjøre at tilbudene er så gunstige som reklamen gir inntrykk av. "

Forbrukerombudet er tilfreds med de endringene auksjonsfirmaet har foretatt, men ifølge Øverli er det fortsatt et par ting igjen. - Jeg håper det blir klart til auksjonen skal gå av stabelen 18. mai, sier hun.

Tele Auksjon konseptet startet opprinnelig i Israel i 1993, og foregår en til to ganger i måneden. Hver måned selges det opptil tre tusen produkter; alt fra hvitevarer, møbler, biler og mopeder til feriereiser og porselen.

Det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) adopterte forretningsidéen i begynnelsen av 1998. MTG lanserte Teleauksjon i Sverige i juni 1998, og har hatt månedlige auksjoner etter dette. Siste auksjon ble avsluttet 1. april, med 4000 bud og 650 solgte produkter. I Sverige har auksjonene vært lukket, og er det fremdeles.

Til toppen