Australia først ute med å innrømme at Echelon finnes

Direktør Martin Brady i Defence Signals Directorate i Canberra er den første etterretningslederen i tjeneste som innrømmer at det omfattende avlyttingssystemet Echelon faktisk finnes.

Direktør Martin Brady i Defence Signals Directorate i Canberra er den første etterretningslederen i tjeneste som innrømmer at det omfattende avlyttingssystemet Echelon faktisk finnes.

Innrømmelsen kom søndag 23. mai i et program på den lokale fjernsynskanalen Channel 9. Brady deltok ikke personlig i programmet. I stedet ble det lest opp deler av et brev datert 16. mars i år, som svar på en henvendelse fra reporter Ross Coulthart i TV-kanalens programpost Sunday Program.

I brevet nytter Brady denne formuleringen: "DSD (altså Defence Signals Directorate) does cooperate with counterpart signals intelligence organisations overseas under the UKUSA relationship." (DSD samarbeider med tilsvarende oversjøiske avlyttingsorganisasjoner i samsvar med UKUSA-forbindelsen).

UKUSA er en sammentrekning av UK (United Kingdom) og USA. Disse to landene tok etter andre verdenskrig initiativet til å samordne signalavlyttingen i engelsktalende land. Samarbeidet vokste siden til å omfatte andre land, blant dem Norge og de fleste EU-medlemmene, og er i dag mest kjent som Echelon. Betegnelsen UKUSA er fortsatt i bruk.

DSD kan betraktes som den australske grenen av Echelon. Dets offisielle oppgave er å forsyne landets regjering og forsvar med "etterretningsprodukter og tjenester" ved å tilby "viktig informasjon som ikke er tilgjengelig fra åpne kilder". Echelon går ut på å overvåke kommersielle satellittsamband og avlytte telefaks, telex, e-post, datakommunikasjon og telefoni.

Echelon-systemet er beskrevet i flere offentlig tilgjengelige dokumenter. Tidligere denne måneden overleverte den britiske journalisten Duncan Campbell en rapport om Echelon til teknologikomitéen i Europa-parlamentet. Campbell forteller blant annet at meldinger siles automatisk etter bestemte kriterier. Av meldingene som det australske systemet finner interessante, sendes 80 prosent automatisk videre til amerikanske institusjoner som CIA eller NSA.

Det går ellers fram av Channel 9-programmet at australske regjeringskilder bekrefter hovedtrekkene av beskrivelsen som den newzealandske reporteren Nicky Hager gjorde av Echelon/UKUSA i sin bok Secret Power: New Zealand's Role in the International Spy Network fra 1996. Denne boka er en viktig kilde for Campbells to rapporter til Europa-parlamentet.

USAs regjering, i likhet med EU-kommisjonen, har konsekvent benektet eksistensen av Echelon/UKUSA.

Hvis du følger pekeren Echelon-dokumenter i høyre marg, vil du få nettadressene til mye av bakgrunnsmaterialet som er nevnt i denne artikkelen.

Til toppen