Australiere med nettovervåkning

Alle australske selskaper risikerer å måtte gi fra seg informasjon om innbrudd selskapene opplever på nettet. Samtidig leker amerikanske styresmakter med samme tanke. Dermed satser to store nasjoner på det samme overvåkningsprosjekt som Norge nå satser på.

Australske selskaper risikerer ifølge telegrambyrået Reuters å bli pålagt å rapportere alle sikkerhetsbrudd på sitt datanettverk når et nytt system blir innført.

Initiativet er i en tidlig fase, og kan etter hvert innebære at det blir opprettet en sentralisert enhet som skal analysere alle "sikkerhets innbrudd" på australske datasystemer via nettet.

Dette ligner svært mye på det norske systemet, som digitoday.no avdekket i forrige uke. Dette systemet går i all enkelhet ut på at Politiets Overvåkningstjeneste, Forsvarets Overkommando Sikkerhetsstaben (FO/S) og Forsvarets etterretningstjeneste (FO/E) sammen med en del bedrifter i Norge skal overvåke nettet for å finne "unormale bevegelser og hendelser. "

I det norske samarbeidet sendes loggfiler og informasjon om uregelmessigheter direkte til sentralen i samarbeidet, som enten ligger hos Etterretningstjenesten i Forsvaret eller ved POT. Informasjonen kommer i real-time.

Hensikten med begge systemene er å forhindre at viktige nøkkelfunksjoner som bank, energi med mer, blir skadelidende som følge av angrep fra hackere. Etterretnings- og overvåkningsmyndigheter har over hele verden ansett det som en svært stor trussel for samfunnet hvis viktige funksjoner kan bli rammet som følge av elektroniske angrep.

Forrige uke krevde lederen for kooperasjonen av sikkerhetsarbeid ved det Hvite Hus i USA at lignende tiltak måtte treffes i USA, og at den neste presidenten i verdens mektigste nasjon må ruste opp sine forsvarsverker mot "Cyber warriors."

Det er ikke klart hvordan det australske systemet skal fungere i praksis.

Les mer om konseptet: Slik virker overvåkningssystemet
Til toppen