Autentisering og snokvern til flere

IT-sikkerhet til bedriftsmarkedet er i kraftig vekst i Europa, melder Canalys.

IT-sikkerhet til bedriftsmarkedet er i kraftig vekst i Europa, melder Canalys.

Nye markedssegmenter som autentisering og snokvern («intrusion protection») er de drivende kreftene på markedet for IT-sikkerhet til bedrifter i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), melder det britiske analyseselskapet Canalys i sin rapport for tredje kvartal i år.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor har det totale markedet for IT-sikkerhetsprodukter til bedriftsmarkedet i EMEA vokst med 27 prosent til 424 millioner euro. Analysen omfatter all maskin- og programvare som selges med tanke på å styrke IT-sikkerheten til bedrifter.

Cisco beholder markedsledelsen trass i vesentlig lavere vekst enn Symantec, og begge taper andeler til spesielt Nokia som vokser mer enn dobbelt så fort som markedet. Tallene fra Canalys ser slik ut:

Canalys mener at tradisjonelle sikkerhetsprodukter som brannmurer og virtuelle privatnett er i ferd med å få mindre betydning, mens stadig flere skaffer seg snokvern og autentisering. Omsetningen av produkter beregnet på å verne mot innbrudd og avsløre inntrengere har økt med 74 prosent fra tredje kvartal i fjor, mens autentisering har vokst med 351 prosent.

En viktig faktor i denne utviklingen er krav fra nye lover og reglementer. Canalys mener trenden vil fortsette en tid, og at også små og mellomstore bedrifter vil installere utstyr for å etterkomme krav i EUs personverndirektiv.

Det store behovet for allsidige sikkerhetsløsninger innebærer ifølge Canalys at heller ikke store leverandører kan tilby fullverdige helhetlig løsninger. Det nylig kunngjorte sikkerhetssamarbeidet mellom Cisco og Microsoft betraktes følgelig som en ny trend med partnerskap på leverandørsiden.

En tredje tendens er at nettutstyrsselskapene knytter sikkerhet nærmere til sine kjerneprodukter. Dette gjelder særlig Cisco. Canalys advarer at nisjeleverandører som Nokia risikerer å bli henvist til nisjer dersom de ikke møter denne utfordringen.

    Les også:

Til toppen