Automatavtale til Evry

Skal drifte minibankene og innskuddsautomatene til Sparebanken Vest.

Automatavtale til Evry
Drift av kontantautomater er en strategisk satsing i Evry. Bilde: Kim Jansson

Evry har inngått en femårig avtale med Sparebanken Vest: Evry skal drifte alle bankens automater som håndterer kontanter, det vil si minibanker, innskuddsautomater og resirkuleringsautomater.

Evry Financial Services har drift av kontantautomater som del av sin tjenesteportefølje. I dag tar disse tjenestene seg av 5000 automater i Danmark, Finland, Norge, Storbritannia og Sverige.

Ifølge konserndirektør Wiljar Nesse er drift av kontantautomater et strategisk satsingsområde i Evry med vekstpotensial. Løsningene omfatter programvare, transaksjonsprosessering, overvåking, teknisk service, administrasjon av kontanter, avstemming og support.